Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> 9.4. Контрольні запитання

9.4. Контрольні запитання


1. В чому полягає економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання?

2. Як визначається показник ефективності витрат на проведення заходів з поліпшення умов праці?

3. Назвіть показники ефективності заходів з поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

4. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

5. Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва.

6. Які є методи економічної оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

7. Назвіть основні принципи економічного стимулювання.

8. За якими показниками здійснюється оцінка соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та поліпшення охорони праці?

9. Назвіть складові структури річної економії підприємства від підвищення безпеки праці.

10. Які вам відомі джерела фінансування заходів з поліпшення умов праці?
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 9

Розділ V п. 5, с. 86—112; п. 11; п. 12; п. 13.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)