Головна Головна -> Підручники -> Підручник Основи охорони праці (Керб Л.П.) скачати онлайн-> Додаток 9. Форма № 1-ПВ (умови праці)

Додаток 9. Форма № 1-ПВ (умови праці)


Поштова-річна
Подається 31 січня підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності:
1) обласному (районному, міському) органу державної статистики за їх вказівкою;
2) своїй вищій за підпорядкуванням організації (при її відсутності — обласній, районній, міській держадміністрації);
3) територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці (за їх вказівкою).
Кому подається ________________________________________________
назва та адреса одержувача
Міністерство (відомство), комітет ________________________________
Асоціація, корпорація, концерн _________________________________
Підприємство, установа, організація _____________________________
Адреса _______________________________________________________
Форма власності _______________________________________________

ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ
за _____________ рік
1. Стан умов праці

№ рядка Весь персонал У тому числі робітники Із гр. 1 — жінки
А Б 1 2 3
Чисельність усіх працівників облікового складу (без сумісників та жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми) на 31 грудня поточного року, усього (чоловік) 01
З них:
— зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 02
— із даних рядка 02 працюють під впливом:
підвищеного рівня шуму, інфразвуку, ультразвуку
підвищеного рівня вібрації
запиленості повітря робочої зони, що перевищує гранично допустимі концентрації
загазованості повітря робочої зони, що перевищує гранично допустимі концентрації
03 04 05 06*2
— перевищення встановлених нормативів:
важкості праці
напруженості праці
із даних рядка 02 працюють неповнолітні
07 08* 09
Чисельність працівників, які працюють у нічну зміну в трьох-чотирьох змінному режимі 10
Працюють на роботах, заборонених чинними нормативними актами про охорону праці*3, усього
з них вивільнено у звітному році
11* 12*

*2: {Нові показники, що ввійшли до форми.}
*3: {Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.}
Закінчення додатку 9
2. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах

№ рядка Весь персонал на 31 грудня звітного року У тому числі жінки Витрати підприємств на пільги та компенсації за шкідливі умови праці (грн.)
А Б 1 2 3
Чисельність працівників, яким за роботу в шкідливих умовах встановлено:
додаткові відпустки згідно з переліком*4
додаткові відпустки, дозволені самим підприємством
скорочений робочий день
безкоштовне лікувально-профілактичне харчування
безкоштовне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів
підвищені тарифні ставки
доплати за умови та інтенсивність праці
13 14 15 16 17 18 19 ?
Чисельність працівників, які мають право на державну пенсію на пільгових умовах:
за списком № 1
за списком № 2
відповідно до Закону про пенсійне забезпечення:
статті 13 «в-з»
статті 14
за вислугу років
призначену самим підприємством
20 21 22 23 24 25 ? ? ?
Облікова чисельність працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, перерахованих у рядках 13—25
з них робітники
26 27 ? ?
Чисельність працівників, яким виплачена компенсація за час вимушеного простою через:
небезпечність виконання
припинення робіт органами державного нагляду за охороною праці
28 29

4: {Список виробництв, цехів, професій та посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткові відпустки та скорочений робочий день.}Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Основи охорони праці (Керб Л.П.)