Головна Головна -> Підручники -> Підручник Охорона праці (Москальова В.М.) скачати онлайн-> 6.4 Система попередження пожеж 6.4.1 Основні засади системи попередження пожеж

6.4 Система попередження пожеж 6.4.1 Основні засади системи попередження пожеж


Система попередження пожеж об’єднується загальним поняттям — пожежна профілактика.

Пожежна профілактика — це комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання можливого виникнення пожежі чи зменшення її негативних наслідків і створення умов для пожежогасіння.

Пожежна профілактика передбачає оцінку пожежної і вибухово-виробничої небезпеки та здійснення різних способів і засобів захисту:

 • технологічних (автоматичне блокування, сигналізація і ін.);
 • будівельних (димовидалення, легкорозбірні конструкції, шляхи евакуації, брандмауери і ін.);
 • організаційних (створення пожежно-рятувальних частин, газорятувальних служб і ін.).

Система попередження пожеж має забезпечувати необхідний рівень безпеки працюючих і матеріальних цінностей. Її призначення полягає у тому, щоб:

 • унеможливити виникнення пожеж;
 • у разі виникнення пожежі гарантувати максимальну безпеку людей;
 • забезпечувати одночасну пожежну безпеку як для працюючих, так і для матеріальних цінностей;
 • попереджувати та не допускати негативного впливу на працюючих небезпечних чинників пожежі.

Об’єкти, на яких пожежі можуть призвести до ураження працюючих унаслідок впливу небезпечних чинників, пов’язаних з пожежею, повинні розробляти чітку систему заходів попередження пожеж.

6.4.2 Вимоги до системи попередження пожеж

Основною вимогою до системи попередження пожеж є контроль і нагляд за процесами, які можуть спричинити загоряння.

Пожежа — це процес неконтрольованого горіння, а відтак система її попередження має включати:

 • контроль за джерелом теплової енергії;
 • контроль за горючим середовищем;
 • контроль та нагляд за взаємодією джерела запалювального й горючого середовища.

Попередити і запобігти пожежам можна шляхом дотримання таких вимог:

 • регламентації допустимих концентрацій горючих речовин у виробничому середовищі;
 • використання інгібіруючих (хімічно активних) і флегматизуючих (інертних) добавок;
 • регламентації допустимої концентрації кисню або іншого окислювача і контроль за складом повітряного середовища;
 • унеможливлення виникнення вибухонебезпечного середовища;
 • використання ефективної робочої й аварійної вентеляції та надійної герметизації абладнання;
 • вибору швидкісних систем сигналізації у випадку виникнення позаштатних ситуацій.

Розробка системи попередження пожежі має відповідати вимогам нормативно-технічної документації відповідно до конкретного виробничого процесу, залежно від пожежної небезпечності речовин та матеріалів, що використовуються, їх агрегатного стану, виду технологічного устаткування та норм технологічного регламенту.

Найбільш радикальними вимогами в системі попередження пожеж мають бути заходи щодо обмеження утворення горючого середовища та його мінімізації, а також по можливості заміна горючих речовин і матеріалів, задіяних у технологічних процесах на важкогорючі або негорючі.

Статистика і практика свідчать про те, що повністю виключити ймовірність виникнення пожеж неможливо, тому необхідно гарантувати зменшення їх негативного прояву за рахунок досконало розробленої системи їх попередження.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Охорона праці (Москальова В.М.)