Головна Головна -> Підручники -> Підручник Охорона праці (Москальова В.М.) скачати онлайн-> 6.6.1 Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки

6.6.1 Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки


З організаційно-технічної точки зору забезпечення пожежної безпеки має включати:

  • розробку регламентів і норм виконання технологічних процесів;
  • забезпечення працюючих інструктивними матеріалами;
  • навчання правилам поводження з пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами;
  • інструктаж і допуск до роботи персоналу, що обслуговує пожежовибухонебезпечні технологічні процеси;
  • контроль і нагляд за дотриманням протипожежних норм технологічного режиму

Всі об’єкти господарювання, що використовують, переробляють або зберігають вибухонебезпечні речовини й матеріали мають розробляти протиаварійні газорятувальні заходи та встановлювати порядок їх виконання в аварійному режимі.

Для профілактичного та оперативного обслуговування дільниць, цехів, підприємств організовується пожежна охорона, чисельність якої визначаеться в установленому порядку.

У виробничих приміщеннях де можуть накопичуватися викиди газоподібних і розлив рідких пожежонебезпечних речовин мають підлягати нагляду і контролю такі параметри як температура спалаху, межа спалахування, температури спалаху для горючих та легкозаймистих рідин і т. ін.

Технічне опосвідчення й випробовування технологічного обладнання з метою виконання вимог вибухонебезпеки слід виконувати відповідно до вимог Держгірпромнагляду з охорони праці, а також нормативно технічної документації, що стосується даних процесів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Охорона праці (Москальова В.М.)