Головна Головна -> Підручники -> Підручник Охорона праці (Москальова В.М.) скачати онлайн-> 6.6.8 Навчання з питань пожежної безпеки

6.6.8 Навчання з питань пожежної безпеки


Існує перелік посад, при призначенні на які працівники зобов’язані проходити навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Система вивчення правил пожежної безпеки здійснюється відповідно до «Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях».

Програма обов’язкового протипожежного інструктажу передбачає, що всі без винятку працівники, які приймаються на роботу, мають пройти первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки.

Програми навчання з питань пожежної безпеки мають бути погоджені з органами Державного пожежного нагляду. Програми мають включати причини можливого виникнення пожежі, заходи їх попередження та дії працівника на випадок виникнення пожежі.

Особи, що наймаються на посади пов’язані з підвищеною пожежною небезпекою мають пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за більш складною програмою ніж програма первинного інструктажу.

Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму є обов’язковим для таких посад як електрики, електрозварювальники, апаратники хімічних, нафтопереробних підприємств і т.ін.

Контингент працівників, що має навчатися за програмою пожежно-технічного мінімуму визначається наказом керівника об’єкту.

Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, мають один раз на рік проходити перевірку знань з відповідних нормативних актів пожежної безпеки. Посадові особи проходять перевірку знань періодично один раз на три роки.

Головною метою навчання є отримання персоналом відповідних знань з питань пожежної безпеки та навичок практичного діяння на випадок виникнення пожежі.

Головною метою навчання є отримання персоналом відповідних знань з питань пожежної безпеки та навичок практичних дій на випадок виникнення пожежі.

Завдання для самостійної роботи

 • Загальні відомості про пожежі та їх причини.
 • Поняття про лісові і ландшафтні пожежі та методи їх гасіння.
 • Загальносвітова статистика пожеж і соціальні наслідки пов’язані з пожежами на теренах України.
 • Історія розвитку пожежної справи та становлення пожежної справи в Україні.
 • Техніка пожежогасіння в минулі і сучасні часи.
 • Вітчизняні вчені в галузі пожежної справи.
 • Система управління пожежно-рятувальної служби в державі.
 • Правова основа діяльності, що регламентує вимоги в галузі пожежної безпеки.
 • Особливості горіння пилоповітряної суміші.
 • Умови хімічного, теплового і мікробіологічного самозаймання.
 • Обґрунтування категорії вибухопожежобезпечності приміщень розрахунковим шляхом.
 • Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при використанні електроустаткування.
 • Призначення і засади системи попередження пожежі.
 • Розрахунок блискавковідводів для облаштування ними будівель та споруд.
 • Основні вимоги до протипожежного водопостачання.
 • Облаштування штучних водойм для потреб пожежогасіння.
 • Характеристика стаціонарних установок водяного гасіння пожеж.
 • Стаціонарні установки пінного гасіння пожежі.
 • Вимоги до автоматичних установок газового пожежогасіння.
 • Евакуація людей та вимоги до облаштування шліхів евакуації.
 • Процеси вимушеної евакуації людей та розрахунок евакуаційних виходів з будівель.
 • Вимоги об’ємного та спеціального конструктивного вирішення протидимного захисту будівель і споруд.
 • Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки та дії персоналу під час виникнення пожежі.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Охорона праці (Москальова В.М.)