Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням

Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням


Безготівкові розрахунки по вкладу здійснюються тільки за письмовим розпорядженням (дорученням) власника рахунка, які є разовими і довгостроковими.
Разові і довгострокові розпорядження на списання сум із рахунків по вкладах оформляються на бланках встановленої форми, у яких повинні бити вказані:
– номер рахунка по вкладу;
– прізвище, ім’я та по батькові вкладника;
– номер поточного рахунка організації, на користь якої перераховуються кошти, її назва та ідентифікаційний код;
– назва обслуговуючого банку;
– вид платежу;
– період платежу;
– номер особового рахунка платника в організації – одержувача платежу;
– сума платежу;
– дата здійснення платежу.
Разове розпорядження складається з двох частин – “Доручення вкладника” та “Повідомлення”. Зворотна сторона “Доручення вкладника” замінює ордер на списання сум із вкладного рахунка, а “Повідомлення” призначається організації, на користь якої списується платіж. Довгострокове розпорядження вкладник оформляє власноручно.
Працівник установи банку, відповідальний за виконання довгострокових доручень вкладників, у день строку платежу слідкує за своєчасним їх оформленням та проведенням:
– на підставі довгострокового доручення заповнює разове доручення окремо за кожним видом платежу;
– проводить операцію списання по особовому рахунку вкладника, вказує вид платежу і дату здійснення операції;
– проставляє на звороті “Доручення” разового розпорядження залишки по вкладу та процент після списання платежу;
– виконує операцію списання згідно з технологією, яка використовується для оформлення операцій по вкладних рахунках фізичних осіб.
При разовому списанні вкладник самостійно заповнює бланк разового доручення, в якому обов’язково вказує свою адресу. Отримавши заповнене доручення, працівник установи банку перевіряє його, звіряє підпис зі зразком підпису і виконує операцію, аналогічну з довгостроковими розпорядженнями.
Після закінчення операційного дня контролер виводить суми списання із вкладів по видах платежів:
– сплата за товари;
– квартирна плата і комунальні послуги;
– інші списання за послуги нетоварного характеру;
– платежі в бюджет (збори, штрафи, податки).
Відомості про операції зі списання сум із рахунка по вкладу, які проведені за довгостроковими дорученнями вкладника, записуються в ощадну книжку при першому її поданні або надаються вкладникові у вигляді виписки по рахунку. За згодою вкладника кілька операцій можуть бути записані в ощадну книжку загальною сумою.
При наданні вкладником доручення на перерахування суми на користь організації, поточний рахунок якої знаходиться в даній установі банку, на суму, яка списується по вкладу, складається разове доручення, виписується меморіальний ордер на зарахування і сума зараховується на поточний рахунок організації в установленому порядку. В цьому випадку повідомлення разового доручення приєднується до поточного рахунка і додається до виписки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)