Головна Головна -> Підручники -> Підручник Історія медицини та фармації України скачати онлайн-> 1.3 Періодизація історії медицини та фармації.

1.3 Періодизація історії медицини та фармації.


Загальновизнаною є така періодизація історії медицини та фармації, яка співпадає із загальноісторичною періодизацією розвитку людства.

1.                              Історія медицини та фармації доісторичних часів. Обіймає період від шестисот мільйонів років до чотирьох тисяч років до нашої ери (відкриття календаря і письма).

2.                              Антична медицина. Обіймає період від чотирьох тисяч років до нашої ери до чотириста сімдесят шостого року нашої ери, коли впала Римська імперія.

3.                              Медицина епохи середньовіччя (476р. – кінець 17 ст.).

4.                              Медицина 18 сторіччя.

5.                              Медицина 19 сторіччя.

6.                              Медицина 20сторіччя.

Кожен з цих періодів розпадається на підперіоди, наприклад, епоха середньовіччя поділяється на раннє (V-X ст), середнє середньовіччя (XI – XVст), епоха Відродження (XVI – XVIIст.).

Для України, яка розвивалась в своєрідних соціально-економічних умовах, ця періодизація потребує уточнення. Загалом можна сказати, що цивілізаційні процеси в Україні йшли з певним запізненням. Так, античний період, пов’язаний із впливом древньої Греції на причорноморські землі України, можна датувати, починаючи із VII ст до нашої ери. Період формування феодальної Української держави – Київської України – Руси – починається з IX ст. Епохи ренесансу або відродження Україна не переживала, тому тут феодальні середньовічні відносини продовжуються аж до середини XIXст. На підставі вищесказаного періодизація історії медицини та фармації України може бути представлена так:

1.          медицина доісторичних часів (до VII ст.до н.е),

2.          медицина стародавніх слов’ян і скіфів (VII ст.до н.е. – VIIIст. н.е),

3.          медицина епохи середньовіччя (IX – XVIIIст.),

4.          медицина і фармація XIXст.,

5.          медицина і фармація XXст.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Історія медицини та фармації України