Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Розрахунки розрахунковими чеками

Розрахунки розрахунковими чеками


Чек – грошовий документ встановленої форми що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред’явникові чека або іншій вказаній у чеку особі.
Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні операцій, виготовляються самими банками. Їх облік ведеться окремо від чекових книжок.
Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім’я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.
Строк дії розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, – три місяці. Чек включає:
а) назву “розрахунковий чек”;
б) прізвище, ім’я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, та номер його рахунка;
в) назву банку-емітента і його номер МФО;
г) ідентифікаційні номери;
д) назву чекотримача;
е) число, місяць та рік складання чека, місце складання чека;
є) підпис чекодавця.
Чек приймається чекотримачем в оплату безпосередньо від чекодавця, на ім’я якого виписаний документ, що підтверджує отримання ним товарів, виконаних робіт і наданих послуг.
За бажанням фізичної особи розрахунковий чек може бути .виписаний на ім’я іншої особи, яка в цьому разі стає власником чека. Видача розрахункових чеків на пред’явника не проводиться. У випадку розрахунків фізичних осіб із підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека. Якщо сума здачі більша, ніж двадцять відсотків від суми чека, чекодавець має звернутися до установи відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний розрахунковий чек власник може повернути до банку, що його видав, для зарахування суми на свій рахунок, або обміняти чек на готівку.
Для отримання фізичною особою чекової книжки чекодавець подає банку-емітенту заяву в одному примірнику.
У разі розрахунку фізичною особою розрахунковим чеком працівник підприємства торгівлі або послуг на зворотній стороні чека ставить свій штамп і календарний штемпель, підписує його і робить відмітку у відомості про прийняті до оплати розрахункові чеки.
Чек, оформлений із порушенням, до оплати не приймається.
1. Чекодавець вносить готівку або списує суму з рахунку.
2. Банк-емітент видає чек.
3. Чекодавець пред’являє чек для оплати за товари, послуги чи отримує готівку.
4. Чекотримач пред’являє чеки разом із реєстром в обслуговуючий банк.
5. Банк чекотримача пересилає чеки і реєстр у банк-емітент
6. Банк-емітент перераховує кошти в банк чекотримача.
7. Банк чекотримача зараховує кошти на рахунок чекотримача.
У разі пред’явлення до установи банку дефектного чека, який був прийнятий до оплати підприємством торгівлі або послуг, установа банку робить запит по каналах зв’язку установі банку, яка виписала чек. Дефектний чек до отримання підтвердження залишається на руках у його власника. Отримавши відповідь, працівник установи банку може дооформити чек (поставити печатку, підписи тощо), або виписати новий.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)