Головна Головна -> Підручники -> Підручник Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.) скачати онлайн-> 17. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

17. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ


Капітальне будівництво — галузь народного господарства, яка здійснює будівництво нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючих.

Капітальні вкладення — фінансові кошти, які призначені для простого і розширеного відтворення основних фондів у виробничій і невиробничій сферах. Капітальні вкладення характеризуються галузевою, технологічною і відтворювальною структурою.

Галузева структура капітальних вкладень — співвідношення між об’єктами капітальних вкладень по галузях народного господарства.

Технологічна структура капітальних вкладень характеризує співвідношення між затратами на придбання машин і обладнання (активну частину основних фондів).

Відтворювальна структура відображає співвідношення між об’єктами капітальних вкладень, які направляються на нове будівництво, з одного боку, та реконструкцію, технічне переозброєння, розширення підприємства, — з другого.

Незавершене будівництво — вартість прийнятих і оплачених замовником конструктивних елементів будинків і споруджень, а також вартість змонтованого і такого, що знаходиться в монтажі, технологічного обладнання; вартість монтажних і проектно-пошукових робіт по незавершених і незданих в експлуатацію будівельних об’єктах. Вартість незавершеного будівництва відображається на балансі замовника.

Підрядний спосіб будівництва — форма організації будівельного циклу, який здійснюється самостійними, постійно діючими будівельно-монтажними організаціями по договорах підряду з організаціями-замовниками. Організація-замовник бере участь у плануванні капітальних вкладень, забезпечує будівництво проектно-кошторисною документацією, технологічним, енергетичним та іншим обладнанням і окремими видами матеріалів, приймає й оплачує завершені роботи, а також здійснює ряд інших функцій.

Генеральний підрядник — об’єднання, комбінат, трест чи одне з його управлінь (чи прирівнена до них організація), що координує діяльність усіх субпідрядчиків.

Будівельно-монтажні роботи — роботи по будівництву виробничих і невиробничих об’єктів і монтажу (установці) в них обладнання. До будівельних робіт відносять: будівництво будинків і споруд, облаштування підвалин, фундаментів і опорних конструкцій під обладнання, роботи з освоєння ділянок, підготовки територій до будівництва, роботи по озелененню і благоустрою, санітарно-технічні і електромонтажні роботи. Монтажні роботи включають зборку і установку технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання.

Будівельні організації — до будівельних організацій належать всі загальнобудівельні та спеціалізовані організації, трести (управління) механізації та домобудівні комбінати, пусконалагоджувальні організації споживчої кооперації, бурові організації, що виконують глибоке буріння та інші роботи, пов’язані з будівництвом розвідувальних свердловин на нафту та газ. Основною діяльністю будівельних організацій є виконання робіт за договорами підряду.

Титульний список — затверджений перелік будівель із зазначенням місця будівництва кожного об’єкта, потужності, вартості, строку будівництва, розподілу капітальних вкладень по роках, дати введення в дію. Затверджений титульний список — незмінний плановий документ на весь період будівництва, обов’язковий для замовників, підрядчиків, планових, фінансових, банківських і постачальницьких органів, постачальників обладнання і конструкцій.

Товарна будівельна продукція — показник обсягу виробництва в капітальному будівництві, що вимірюється вартістю будівельно-монтажних робіт по зданих замовнику підприємствах, чергах, пускових комплексах, об’єктах, підготовлених до випуску продукції чи виконанню певних послуг.

Господарський спосіб будівництва — одна з організаційних форм будівельно-монтажних робіт, при якій об’єкт будується безпосередньо силами підприємств без залучення підрядних організацій.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  • Визначте структуру будівельного комплексу.
  • Які виробництва формують промисловість будівельних матеріалів?
  • Проаналізуйте фактори, що впливають на розміщення капітального будівництва.
  • Які екологічні проблеми виникають у звязку з виробництвом будівельних матеріалів і організацією будівництва?


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)