Головна Головна -> Підручники -> Підручник Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.) скачати онлайн-> КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ


Рівень знань студентів з усіх розділів курсу «Розміщення продуктивних сил» оцінюється шляхом усного опитування на семінарських заняттях, а також при написанні контрольних і курсових робіт, при підготовці рефератів з визначеної проблематики. Основними підсумковими формами оцінювання знань з усієї програми курсу є опитування студентів при допущенні їх до іспитів та сама письмова екзаменаційна робота.

На іспит виносяться питання, які охоплюють теоретичний розділ навчального курсу, особливості розміщення і розвитку галузей економіки України та продуктивних сил її регіонів, а також питання стосовно зовнішніх економічних зв’язків України. На екзаменаційному випробуванні під час визначення рівня знань студентів використовується така система критеріїв.

Для одержання відмінної оцінки студент повинен: глибоко і досконало знати матеріал усіх розділів даної дисципліни, повністю засвоїти теоретичні основи курсу, особливості і принципи розміщення галузей і комплексів народного господарства; володіти інформацією стосовно сучасного стану та специфіки розміщення усіх галузей господарства України; аналізувати динаміку розвитку кожної галузі, обгрунтовувати основні проблеми і перспективи розвитку галузей та міжгалузевих комплексів; детально знати зовнішньоекономічні зв’язки України та основні показники, що їх характеризують.

За повну відповідь на всі поставлені питання при наявності окремих неточностей (у визначенні економічних термінів, статистичних даних тощо), а також при недостатній обгрунтованості проблем і перспектив розвитку галузей і міжгалузевих комплексів України екзаменаційна робота оцінюється на «добре».

Оцінку «задовільно» одержує студент, який у своїй письмовій екзаменаційній роботі припускається помилок і неточностей у визначенні основних економічних термінів, принципів розміщення і тенденцій розвитку галузей і галузевих комплексів України та інших недоліків.

На «незадовільно» оцінюється екзаменаційна робота, з якої видно, що студент не засвоїв матеріал з навчального курсу «Розміщення продуктивних сил», а тому не зміг чітко викласти основні теоретичні положення, а також принципи, особливості розміщення і сучасні тенденції розвитку господарства України; не орієнтується у регіональних проблемах розміщення продуктивних сил та основних формах зовнішньоекономічних зв’язків України тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Розміщення продуктивних сил України (Дорогунцов С.І.)