Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади)

Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади)


Міжбанківські розрахунки – безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим.
НБУ організовує і здійснює міжбанківські розрахунки в Україні відповідно до чинного законодавства. Банківські установи при здійснення міжбанківських розрахунків керуються Законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами НБУ, Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, яка затверджена постановою Правління НБУ 27.12.1999 р. № 621.
Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні визначає шляхи, умови та порядок проведення міжбанківських розрахунків у грошовій одиниці України та в іноземній валюті за кореспондентськими рахунками банків-резидентів, відкритими в банківських установах України.
Порядок ведення і режим кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках, установлюються нормативно-правовими актами НБУ з питань валютного регулювання. На основі міжбанківських розрахунків можна завершити розрахунки між суб’єктами господарської діяльності під купівлю-продаж товарів (послуг), із фінансовими органами щодо оплати податків, із позабюджетними фондами під перерахування обов’язкових внесків, із банками за позичками тощо.
Міжбанківські розрахунки потрібні для економічних зв’язків саме кредитних і фінансових інститутів. Наприклад, при розміщенні грошових коштів у формі депозитів і кредитів, при переобліку векселів один в одного та в центральному банку, отримання від нього кредитів у порядку рефінансування.
Платіжно-розрахункова функція, разом із залученням депозитів і видачею позичок, відноситься до важливих банківських операцій. На проведення розрахунків витрачається не менше двох третин усього операційного часу банківських працівників.
НБУ – як. центральний банк держави – організовує і бере участь у здійсненні міжбанківських розрахунків.
Банки України – як учасники міжбанківських розрахунків – несуть спільну відповідальність за стан міжбанківських розрахунків і діють відповідно до нормативних актів НБУ та угод, які укладаються між учасниками розрахунків.
Банки України вільно вибирають системи розрахунків.
Нормативний строк проходження платежів при здійсненні міжбанківських розрахунків визначається чинним законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ.
У разі порушення комерційним банком (філією) нормативного строку проходження платежів банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)