Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка.

Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка.


Відкриття, переоформлення та закриття кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) у територіальних управліннях Національного банку.
Головну роль в організації міжбанківських розрахунків відіграє система кореспондентських відносин.
Кореспондентські відносини з відкриттям кореспондентського рахунка (кореспондентські відносини) – договірні відносини між банками, метою яких є здійснення платежів, розрахунків та надання інших банківських послуг за взаємними дорученнями.
Кореспондентські відносини можуть встановлюватися:
– між комерційними банками і Національним банком України;
– безпосередньо між комерційними банками.
Кореспондентські відносини з НБУ встановлюються комерційним банком шляхом укладення договору на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунка в територіальному управлінні НБУ за місцезнаходженням власника рахунка. Для здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ (СЕП) власнику кореспондентського рахунка на договірних умовах відкривається технічний рахунок у розрахунковій палаті (РП) або Центральній розрахунковій палаті (ЦРП).
Кореспондентські відносини між комерційними банками для здійснення міжбанківських розрахунків установлюються на підставі договору шляхом відкриття кореспондентського рахунку.
Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися через:
– СЕП НБУ за кореспондентськими рахунками комерційних банків (філій) у територіальних управліннях НБУ;
– банки-кореспонденти за кореспондентськими рахунками ЛОРО, НОСТРО.
Кореспондентський рахунок відкривається на підставі укладеного договору при умові надання правильно оформлених документів, зазначених нижче.
У разі відкриття (закриття) комерційному банкові (філії) кореспондентського рахунка територіальне управління НБУ має повідомити про це податковий орган за місцем обліку власника рахунку протягом трьох робочих днів, включаючи день відкриття (закриття).
Для оформлення відкриття кореспондентського рахунка комерційного банку керівник та головний бухгалтер банку особисто подають до територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку такі документи:
а) заяву про відкриття кореспондентського рахунка встановленого зразка;
б) копію належним чином оформленого статуту, що засвідчена нотаріально;
в) копію документа, що підтверджує взяття комерційного банку на податковий облік, що засвідчена нотаріально;
г) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
д) копію довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ, що засвідчена нотаріально;
е) два примірники картки із зразками підписів та відбитка печатки, що засвідчені нотаріально.
Вимоги щодо відкриття банками кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ і проведення за ними розрахунків через СЕН поширюються на органи Державного казначейства України при відкритті ними рахунків у територіальних управліннях НБУ та здійсненні розрахунків через СЕН з урахуванням особливостей обслуговування цих рахунків.
Підставою для закриття кореспондентського рахунка комерційного банку може бути:
а) рішення вищого органу управління комерційного банку про реорганізацію чи ліквідацію;
б) рішення НБУ про ліквідацію комерційного банку;
в) рішення арбітражного суду про ліквідацію комерційного банку чи визнання його банкрутом;
г) інші підстави, що передбачені законодавством України.
При закритті кореспондентського рахунка комерційного банку залишок коштів на цьому рахунку попередньо має бути перерахований на рахунок, визначений (залежно від підстави закриття кореспондентського рахунка) відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Підставою для проведення операцій за кореспондентськими рахунками банків, відкритих у банківських установах України, можуть бути розрахункові документи та повідомлення платіжних систем або систем телекомунікаційного зв’язку. Форми та порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами.
Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами.
Без згоди власників кореспондентських рахунків списання (стягнення) коштів, що обліковуються на їх рахунках, не допускається, за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)