Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ

Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ


Система електронних платежів НБУ (СЕП) – загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, обробки, передавання та захисту інформації. Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів – автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП:
1) центральна розрахункова палата – АРМ-1, АРМ інформаційно-пошукової системи НБУ (ІПС);
2) розрахункові палати – АРМ-2;
3) банківські установи-учасники СЕП – АРМ.-НБУ.
Інформаційно-пошукова система НБУ (ІПС) – складова частина СЕП, що призначена для надання користувачам довідкової інформації про платежі, виконані засобами СЕП.
Учасниками СЕП є:
– територіальні управління НБУ;
– комерційні банки (філії), які мають технічні рахунки в розрахунковій палаті (РП) або Центральній розрахунковій палаті (ЦРП).
Для роботи в СЕП комерційний банк (філія) укладає з НБУ такі договори:
а) на інформаційно-розрахункове обслуговування в СЕП НБУ;
б) про використання криптографічних засобів захисту інформації в інформаційно-обчислювальній мережі НБУ.
Відповідно до умов договорів НБУ надає комерційним банкам (філіям) – учасникам СЕП:
а) необхідні програмно-технічні комплекси СЕП;
б) програмні засоби електронного зв’язку;
в) апаратно-програмні засоби захисту інформації.
Усі учасники СЕП мають бути включені до довідника банків-учасників СЕП.
Операції зарахування (списання) коштів за кореспондентським рахунком комерційного банку (філії) – учасника СЕП можуть виконуватися тільки після відкриття йому в РП (ЦРП) технічного рахунка.
Початкові платежі від учасника СЕП приймаються в межах поточного значення його технічного рахунка, за винятком випадків, що визначені НБУ.
Обробка розрахункових документів в електронному вигляді та службових повідомлень СЕП здійснюється у порядку черговості їх надходження до системи. Розрахунковий документ в електронному вигляді, прийнятий СЕП, не може бути відкликаний.
Результати розрахунків за відісланими та отриманими розрахунковими документами в електронному вигляді відображаються на технічних рахунках комерційних банків (філій) у СЕП. Інформація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків протягом робочого дня з періодичністю, що визначається діючою технологією міжбанківських розрахунків у СЕП.
У СЕП упроваджено сім моделей обслуговування комерційних банків (філій) за консолідованим кореспондентським рахунком та інформаційну модель (модель 0), які враховують специфіку роботи й потреби банків. Усі моделі використовуються лише при виконанні міжбанківських розрахунків у гривнях.
Для переходу комерційного банку на роботу в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком необхідно одержати дозвіл НБУ, за винятком першої моделі, коли дозвіл надає територіальне управління НБУ.
Дозвіл надається на підставі таких документів:
а) клопотання комерційного банку про перехід банку в цілому або окремих його філій на роботу в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком;
б) положення комерційного банку про порядок здійснення міжбанківських розрахунків комерційним банком та його філіями за консолідованим кореспондентським рахунком.
Рішення щодо можливості обслуговування комерційного банку в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком приймається НБУ у місячний строк із дня одержання повного пакета документів.
При наданні комерційному банкові дозволу на роботу в СЕП за консолідованим кореспондентським рахунком НБУ письмово інформує про це банк, свої територіальні управління та комерційні банки-учасники СЕП.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні такого дозволу НБУ повідомляє про це комерційний банк письмово із зазначенням причин.
Комерційний банк (філія) – учасник СЕП має право на підставі файлу-запиту через АРМ-НБУ одержувати від ІПС довідкову інформацію про проходження сформованих ним розрахункових документів в електронному вигляді. Відповідь на запит надається у вигляді довідкового повідомлення ІПС протягом одного робочого дня, не враховуючи день отримання.
Територіальне управління НБУ має змогу на підставі файлу-запиту одержувати засобами ІПС інформацію про міжбанківські розрахунки, виконані через СЕП комерційними банками (філіями), які:
– обслуговуються АРМ-2 РП цього територіального управління НБУ;
– розташовані на території області (республіки) за місцезнаходженням цього територіального управління НБУ;
– розташовані на території інших областей (республіки) при умові, що вони є філіями банку, якому відкрито кореспондентський рахунок у цьому територіальному управлінні НБУ.
Територіальне управління (НБУ) видає уповноваженим органам на їх письмові запити довідки про міжбанківські розрахунки, виконані через СЕП, у межах інформації, одержаної від ІПС. Ця інформація надається територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням банку (філії), щодо якого надійшов запит.
У запиті заявника мають бути зазначені підстави для одержання інформації, назва та код банку, період, за який має бути надана інформація. Інформація за запитом заявника і за погодженням із ним (залежно від її обсягу) може надаватися як на паперових, так і на магнітних носіях у строки, визначені чинним законодавством України.
Комерційні банки (філії) – учасники СЕП зобов’язані здійснювати обробку всіх розрахункових документів в електронному вигляді в день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)