Головна Головна -> Підручники -> Підручник Загальне землезнавство (Лекції) скачати онлайн-> 1. Структура біосфери

1. Структура біосфери


1. Структура біосфери.

Термін “біосфера” був введений в наукову термінологію видатним австрійським геологом Е.Зюсом у 1875 році. Поняття “біосфера” було вперше грунтовно розроблене ще в 20-х роках нашого століття академіком В.І.Вернадським. Біосфера – це сфера життя. Тобто це не тільки жива речовина, а весь той простір, де зосереджене життя. До біосфери належить нижня частина атмосфери, вся гідросфера і верхня частина літосфери, куди проникло життя. Тобто людина і її живі супутники проникли вглиб на декілька кілометрів. Біосфера – це частина географічної оболонки Землі, де проявляється дія ферментів.
Живі організми в процесі своєї еволюції досягли великої різноманітності і всі вони в результаті своєї життєдіяльності та відмирання змінювались самі і змінювали в певній мірі середовище свого проживання. Кисень, поклади вугілля, нафти, основна маса вапняків, грунтовий покрив – це прямий результат діяльності живих організмів. Є немало і побічних результатів впливу живих організмів на середовище: наприклад, озоновий екран атмосфери, біогенний тип вивітрювання гірських порід та ін. Жива речовина – це могутній фактор, який змінює вигляд планети.
Людина своєю спрямованою свідомою працею перетворює земну оболонку, а отже і біосферу і переводить її в новий геологічний стан – ноосферу. Тобто створюються нові, що раніше не існували, біогеохі­мічні процеси. На планеті створюються у величезній кількості нові вільні метали і їх сплави, що раніше в такому стані не існували. Наприклад, Al, Ca, Mg. Досить різко змінюється і порушується тваринно-рослинне життя. Створюються нові раси і види. Зараз в біосфері відбуваються такі зміни, наслідки яких навіть важко передбачити.
Морфологічно жива речовина проявляється як вид, рід, раса і т.д. Але є жива речовина неоднорідна – ліс, степ, біоценоз взагалі, що складається із однорідних живих речовин.
Головним джерелом енергії біосфери є Сонце, енергія якого (теплова, світлова, хімічна), поруч з енергією хімічних елементів є першоджерелом створення живої речовини. Жива речовина акумулює енергію Сонця і хімічну енергію земних елементів.
Матеріально-енергетична речовина біосфери складається з двох основних частин: 1) неживої речовини, що складається переважно із гірських порід по вазі, а по об’єму з рідин і газів; 2) в неживій речовині існує сукупність живих організмів.
Між ними в біосфері існує єдиний безперервний матеріальний зв’язок, що проявляється під час дихання, живлення, розмноження живої речовини, міграції атомів хімічних елементів із неживої матерії в живі природні тіла і навпаки – біогенна міграція атомів. Всі ці прояви біогенної міграції і біохімічної енергії визначаються розмірами, хімічним складом і енергією біосфери. Завдяки цьому в біосфері можуть існувати не будь-які організми, а тільки строго визначені її структурою. Структура біосфери: клітина, організм, популяція. Живий організм і жива речовина є закономірною функцією біосфери. Під час відмирання живих тіл, можуть утворюватись органогенні гірські породи, гази.
В біосфері існують і відіграють велику роль своєрідні природні ут­ворення, що складаються із живої і неживої матерії одночасно (на­приклад грунт). Біогенна міграція хімічних елементів відіграє в їх властивостях велику, часто вирішальну роль. Подібними матеріаль­ними формами біосфери є більшість земних вод (океанів, морів, рі­чок, озер і т.д.). Їх хімізм визначається живою речовиною.
Вільна енергія, що проявляється живою речовиною в біосфері і яка зводиться до роботи, пов’язаною з рухом атомів (рухом живої речовини) названої академіком Вернадським біогеохімічною енергією. Вона тісно пов’язана з 3-а основними проявами живої речовини в біосфері: 1) з єдністю в ній всієї живої речовини; 2) із безперервним створенням нею в біосфері вільної енергії, здатної виконувати роботу; 3) з населенням біосфери живою речовиною. У всіх цих випадках прояв біогеохімічної енергії різний і в цілому ця енергія неоднорідна. Вона пов’язана з рухом живої речовини в біосфері, що зводиться в кінцевому підсумку до руху атомів або хімічних елементів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.


Загрузка...

Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Загальне землезнавство (Лекції)