Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Відкриття та ведення рахунків банків – кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України

Відкриття та ведення рахунків банків – кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України


Прямі кореспондентські відносини – договірні відносини між комерційними банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученнями один одного.
Кореспондентські відносини можуть бути як односторонні, так і взаємні. Комерційні банки, які встановили між собою кореспондентські відносини, називаються банками-кореспондентами. Комерційні банки (філії) встановлюють кореспондентські відносини з іншими комерційними банками (філіями) шляхом відкриття кореспондентських рахунків ЛОРО, НОСТРО тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ.
Кореспондентський рахунок ЛОРО – рахунок, який відкриває комерційний банк банку-кореспонденту та за яким комерційний банк здійснює операції списання і зарахування коштів згідно з чинним законодавством України та укладеним договором. У банку-кореспонденті цей рахунок є кореспондентським рахунком НОСТРО.
Для оформлення відкриття кореспондентського рахунка ЛОРО банк-кореспондент подає комерційному банкові такі документи:
а) заяву про відкриття кореспондентського рахунка;
б) копію ліцензії НБУ на здійснення банківських операцій, що засвідчену нотаріально;
в) копію статуту, засвідчену нотаріально;
г) картку із зразками підписів та відбитка печатки, що засвідчені нотаріально;
д) інші документи за згодою сторін.
Кореспондентський рахунок ЛОРО відкривається комерційним банком на підставі укладеного між ним та банком-кореспондентом договору про встановлення кореспондентських відносин при умові надання правильно оформлених документів, зазначених вище. Банки-кореспонденти вільно вибирають спосіб розрахунків, визнаний НБУ, а також засоби зв’язку для передавання розрахункових документів та повідомлень при умові збереження цілісності й конфіденційності інформації. При цьому способи розрахунків та засоби зв’язку обов’язково мають бути зазначені в договорі про встановлення кореспондентських відносин.
При здійсненні операцій за кореспондентським рахунка ЛОРО комерційний банк у той же робочий день надсилає банку-кореспонденту повідомлення про це з реквізитами розрахункового документа. При списанні коштів з кореспондентського рахунку ЛОРО за розрахунковими документами банку-кореспондента повідомлення може не надсилатися.
Якщо комерційний банк із будь-яких причин не може виконати розрахунковий документ банку-кореспондента, то він має повідомити про це банк-кореспондент не пізніше наступного робочого дня після отримання цього документа.
Для підтвердження операцій, здійснених за кореспондентським рахунком, комерційний банк надсилає банку-кореспонденту (у визначений договором термін) виписку з кореспондентського рахунка. Якщо у визначений договором термін банк-кореспондент не надіслав зауваження у письмовій формі, то виписка вважається підтвердженою.
Кореспондентський рахунок ЛОРО закривається:
а) на підставі власника рахунка ЛОРО;
б) за рішенням вищого органу управління одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;
в) за рішенням НБУ про ліквідацію одного з банків-кореспондентів;
г) за рішенням арбітражного суду про ліквідацію одного з банків-кореспондентів чи визнання одного з них банкрутом;
д) у разі позбавлення одного з банків-кореспондентів відповідного пункту ліцензії НБУ;
е) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором про встановлення кореспондентських відносин.
При наявності на кореспондентському рахунку, що закривається, залишку коштів комерційний банк перераховує їх згідно з розпорядженням власника рахунка або уповноваженого органу відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Комерційний банк письмово повідомляє банк-кореспондент про закриття кореспондентського рахунка із зазначенням дати закриття та номера кореспондентського рахунка.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)