Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик) скачати онлайн-> Зміст підручника “Соціальна психологія” (Л.Е.Орбан-Лембрик)

Зміст підручника “Соціальна психологія” (Л.Е.Орбан-Лембрик)


1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

1.1. Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими галузями знання

1.2. Предмет і завдання соціальної психології

1.3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань
Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання
Розвиток соціальної психології за рубежем
Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології

1.4. Методологія і методи соціальної психології

2. Соціально-психологічні проблеми особистості

2.1. Особистість з погляду соціальної психології
Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства
Соціально-психологічні теорії особистості

2.2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення особистості
Соціально-психологічна природа особистості
Соціально-психологічні орієнтири дослідження особистості

2.3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості
Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів
Соціально-психологічні особливості соціалізації представників різних вікових категорій
Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда
Асоціальні прояви особистості

2.4. Соціальна установка
Сутність соціальної установки
Соціальна установка і реальна поведінка

2.5. Особистість у групі
Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі
Специфіка входження особистості в групу
Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви
Статусно-рольові характеристики особистості
Статево-рольові параметри особистості
Поведінка особистості і соціальна напруженість

3. Соціально-психологічна характеристика спілкування

3.1. Спілкування як феномен соціальної психології
Соціально-психологічна специфіка спілкування
Особистість у контексті спілкування
Основні характеристики спілкування
Соціокультурні аспекти спілкування

3.2. Комунікація в міжособистісних відносинах
Сутність міжособистісної комунікації
Психологічні особливості вербальної комунікації
Психологічні особливості невербальної комунікації

3.3. Міжособистісна взаємодія
Особливості взаємодії в соціальній психології
Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії
Взаємодія і міжособистісний вплив

3.4. Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі міжособистісного спілкування
Соціальне і міжособистісне пізнання
Особливості процесів міжособистісного пізнання
Перцептивні механізми та ефекти

3.5. Перешкоди на шляху спілкування
Труднощі спілкування
Деформації спілкування
Бар’єри спілкування

4. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії

4.1. Феномен групи з погляду соціальної психології

4.2. Мала група у контексті соціальної психології
Сутнісні ознаки малої групи
Основні підходи та напрями у вивченні малої групи
Види і структурні характеристики малої групи

4.3. Динамічні характеристики малої групи
Групова динаміка
Концепції і моделі розвитку малої групи
Нормативний вплив у групі
Керівництво і лідерство у малих групах
Прийняття групового рішення
Проблема групової згуртованості і груповий конфлікт

4.4. Психологія великих соціальних груп і масових явищ
Загальна характеристика великих соціальних груп
Психологія соціальних класів
Психологія етнічних груп
Психологія масових явищ
Психологічні особливості великих стихійних груп

4.5. Соціальна психологія міжгрупових відносин
Розвиток соціально-психологічних уявлень про міжгрупові відносини
Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання

5. Особливості прикладної соціальної психології

5.1. Загальна характеристика прикладної соціальної психології
Предмет і завдання прикладної соціальної психології
Особливості прикладних досліджень у соціальній психології

5.2. Основні сфери застосування прикладної соціальної психології
Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва
Прикладна соціальна психологія у сфері політики
Прикладна соціальна психологія і управління
Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки
Прикладна соціальна психологія і охорона здоров’я
Прикладна соціальна психологія і сім’я
Прикладна соціальна психологія у правовій сфері

Рекомендації, поради, методики

Література

Короткий термінологічний словник

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик)