Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків

Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентських рахунків банків


Відповідно до статей 32, 381 Цивільного кодексу Ураїнської РСР, статті 411 Цивільного процесуального кодексу України, статті 53 Закону України “Про банківську діяльність” безспірне стягнення та безакцептне списання коштів здійснюється з комерційних банків – юридичних осіб.
Без згоди юридичних осіб списання (стягнення) коштів, що обліковуються на їх рахунках, не допускається, за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчими написами нотаріусів.
Розрахункові документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка комерційного банку оформляються, приймаються та передаються до виконання у порядку, визначеному Інструкцією № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”. Документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка комерційного банку приймаються територіальними управліннями НБУ незалежно від наявності коштів на цьому рахунку. Про надходження цих документів власникові рахунку надсилається повідомлення засобами системи ЕП.
При наявності на початок операційного дня на кореспондентському рахунку комерційного банку коштів понад суму, що має обов’язково залишатися в розпорядженні банку, та достатності їх для стягнення територіальне управління НБУ виконує стягнення коштів із попередженням про це власника рахунка засобами системи ЕП.
При цьому на кореспондентському рахунку комерційного банку мають залишатися такі кошти:
а) у разі формування банком обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку – обов’язкові резерви у розмірі, встановленому НБУ, та 10% від суми залишку, зменшеного на суму обов’язкових резервів, для забезпечення потреб клієнтів;
б) у разі формування банком обов’язкових резервів на окремому рахунку в НБУ – 10% від суми залишку на кореспондентському рахунку для забезпечення потреб клієнтів.
При недостатності (відсутності) коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку на початок операційного дня для виконання розрахункового документа на стягнення коштів територіальне управління НБУ виконує такі дії:
1. У межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня здійснює часткову оплату розрахункового документа на стягнення.
2. Визначає суму стягнення з поточних надходжень на кореспондентський рахунок комерційного банку.
3. Установлює обмеження на розрахунки комерційного банку на строк, протягом якого буде виконано оплату розрахункових документів на стягнення.
4. На підставі одержаної від РП інформації про накопичення відповідної суми на кореспондентському рахунку комерційного банку здійснює повну або часткову оплату розрахункового документа на стягнення.
Розрахункові документи на стягнення коштів із кореспондентського рахунка ЛОРО приймаються банком боржника до виконання тільки при наявності на цьому рахунку коштів.
При недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку-кореспондента для виконання розрахункових документів на стягнення коштів здійснюється їх часткова оплата, при цьому документи на стягнення коштів повертаються стягувачу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)