Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит (Савченко В. Я.) скачати онлайн-> 17.4 ЛІТЕРАТУРА

17.4 ЛІТЕРАТУРА


1. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — К.: Основа, 1999. — 274 с. (С. 160—193; 206—215.)
2. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. — К.: Знання, КОО, 2000. — 769 с. (С. 280—357.)
3. Завгородной В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: А.С.К., 1998. — 768 с.
(С. 48—169).
4. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2002. — 322 с. (С. 297—299.)
5. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерсь-
кого обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с. (С. 219—254.)Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит (Савченко В. Я.)