Головна Головна -> Підручники -> Підручник скачати онлайн-> ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 29 травня.
2. Закон України “Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України “Про аудиторську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – С. 88.
3. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 2 березня.
4. Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94-ВР “Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/9 7-ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека “Все про бухгалтерський облік”. – № 4. – С. 476-507.
5. Закон України “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” від 5 грудня 1997 р. за № 698/97-ВР // Голос України. – 1997. – 25 грудня.
6. Закон України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 3 грудня 1997 р. за № 686/97-ВР // Урядовий кур’єр. – 1997. – 27 грудня.
7. Закон України “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про систему оподаткування” від 15 січня 1998 р. № 19/98-ВР // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 лютого.
8. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)” від 23 грудня 1997 р. № 767 // Орієнтир. – 1998. – 22 січня.
9. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997 р. № 723 // Голос України. – 1998. – 13 січня.
10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло. 2000. – № 15 (34). – 13-20 жовтня.
11. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про затвердження порядку подання фінансової звітності” // Нове діло. – 2000. – № 15 (34). – 13-20 жовтня.
12. Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р. № 1398 “Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 85 (510). – 15 вересня.
13. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” // Нове діло. – 2000. – № 15 (34). – 13-20 жовтня.
14. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999. – 274 с.
15. Международные нормативы аудита: Сб. с коммент. – Вып. 5. – М.: Аудит-трейнинг, 1992.
16. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. № 69.
17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України 19.02.2001 р. № 72.
18. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. – 398 с.
19. Андреев В Д. Практический аудит: Справ, пособие. – М.: Экономика, 1994. – 366 с.
20. Арене ЕЛ., Лоббек Дж.К. Аудит: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.
21. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
22. Бавдей АЛ., Белий И.Н., Дробишевский Н.П. и др. Аудит и ревизия: Справ, пособие. – Мн.: ООО “Мисанта”, 1994. – 221 с.
23. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 7. – С. 12-14.
24. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.
25. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, 1998. – 573 с.
26. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
27. Голов С., Зубилевич С. Система професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів у Великобританії // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 8. – С. 23-25.
28. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 8. – С. 13-16.
29. Данилевский ЮЛ. Аудит: Вопросы и ответы. – М.: Бухгалтерский учет, 1993. – 112 с.
30. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ. – М: Финансы и статистика: ЮНИТИ, 1992. – 240 с.
31. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 96с.
32. Завгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 5. – С. 21-24.
33. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с.
34. Загородиш AT., Вознюк ГЛ., Смоеженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 1996. – 384 с.
35. Заруба АД. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.
36. Зубілевич С. Аудиторська діяльність в Україні: Проблеми становлення і перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит. 1995. – № 9. – С. 15-18.
37. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996. – 374 с.
38. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. – 527 с.
39. Кузьминский А.Н. и др. Аудит: Практ. пособие. – К.: Учет-информ, 1996. – 283 с.
40. Курсом реформ – облік 2000: Навч.-практ. посіб. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-клуб”, 2000. – 256 с.
41. Робертсон Джек К. Аудит: Пер. с англ. – М.: Контакт, 1993. – 496 с.
42. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 192 с.
43. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 10. – С. 7-12.
44. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
45. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 9. – С. 12-15.
46. Соловьев ГА. Институт внутренних аудиторов в США // Бухгалтерский учет. – 1992. – № 1. – С. 27-29.
47. Усач В.Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. – Львів: Каменяр, 1998. – 134 с.
48. Федулова Л. Управління аудиторською діяльністю // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 8. – С. 19-20.
49. Цінні папери України. – 2000. – № 76-77 (77). – 29 листопада. – С. 8.
50. Шиманський Р. Проблеми розвитку аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. – 1994. – № 11. – С. 19-20.Популярні глави цього підручника:

    None Found


Всі глави цього підручника: