Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки

Порядок і строки здавання виручки в каси банків. Витрачання готівки безпосередньо із виручки


Готівкова виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші касові надходження здаються підприємствами в касу банку в установленому банком порядку:
у денні та вечірні каси установ банку (самодоставка);
інкасаторам НБУ або інкасаторам комерційного банку, якщо цьому банкові в установленому порядку дозволена служба інкасації (згідно з п. 179 Інструкції НБУ з організації емісійно-касової роботи в установах банків України № 1 від 7 липня 1994 р.);
підприємствам зв’язку для переказів коштів на рахунки в установах банків.
Строки і порядок здавання виручки встановлюються установами банків за погодженням із керівництвом підприємств, виходячи із необхідності прискорення обіговості готівкових грошей і своєчасного надходження їх до кас банків:
– для підприємств, що мають постійну виручку, розташовані у місцевостях, де є установи банків, і виручка здається в банк у денні та вечірні каси, через інкасаторів (а при відсутності у місцевості установ банків – на підприємство зв’язку) – щоденно в день надходження грошей до їх кас;
– для підприємств, що мають постійну виручку і розташовані у місцевості, де є установи банків, але вони не мають вечірніх кас і централізованої інкасації, знаходяться на значній відстані від установ банку і підприємств зв’язку, – на наступний день після надходження грошей до їх каси;
– для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п’ять днів не перевищують десятикратного неоподаткованого мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ банку або підприємств зв’язку, – не рідше одного разу на п’ять днів.
Готівка, що приймається від сільського населення у сплату податків, страхових платежів та інших місцевих зборів, здається місцевими органами самоврядування безпосередньо до кас банків або шляхом переказів через пошту у строки, що встановлені місцевими фінансовими органами.
У разі наявності у підприємств (підприємців) поточних рахунків у кількох установах банків здавання виручки може здійснюватися у різні установи банків, тобто як на основний поточний рахунок, так і на додаткові рахунки.
В Україні з 1998 р. відмінений порядок нормування витрачання підприємством готівки на цілі безпосередньо із грошової виручки (надходжень).
Нині готівкова виручка підприємств, у т.ч. колективних сільськогосподарських та селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців, може використовуватися ними для забезпечення поточних господарських потреб. Однак це не стосується виплат, пов’язаних з оплатою праці та виплатою дивідендів (доходу). Кошти на ці цілі підприємства (підприємці) повинні одержувати виключно з кас банків. При цьому має забезпечуватися систематична та повна сплата податків і внесення обов’язкових платежів до державних цільових фондів у порядку та строки, визначені чинним законодавством і відповідними нормативними (підзаконними) актами.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)