Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)

Система прогнозування готівкового обігу в Україні (загальна характеристика)


Прогнозування касових оборотів – одне із найважливіших завдань банків у їх роботі з організації готівкового обігу.
В результаті прогнозування готівкового обігу встановлюються розмір і джерела надходжень готівки до кас банків, розмір і цільове спрямування готівки, виданої із кас банків, розмір випуску грошей в обіг або вилучення їх з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим й областях. Воно здійснюється на підставі показників економічного і соціального розвитку, матеріалів аналізу динаміки звітних показників касових оборотів, прогнозних та звітних показників балансу грошових доходів та витрат населення з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики. Порядок і форми складання балансу грошових доходів і витрат населення визначаються: звітного – Державним комітетом статистики України; прогнозного – Міністерством економіки України. Під час складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення регіональні управління НБУ подають державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти банків.
Для складання прогнозів касових оборотів регіональні управління НБУ щоквартально одержують від обласних органів виконавчої влади (в т.ч. від органів статистики) такі звітні та прогнозні матеріали:
– розрахунки роздрібного товарообігу державної і кооперативної торгівлі й дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;
– розрахунки доходів за окремими видами платних послуг, що надаються населенню;
– фонд оплати праці;
– розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;
– дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню;
– прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за передплатою, а також дані про очікувані в цьому кварталі надходження передплати готівкою;
– дані про витрати на виплату пенсій і допомог.
Для економічного обґрунтування прогнозних розрахунків регіональні управління НБУ щоквартально аналізують стан готівкового обігу в регіоні (області). У процесі такого аналізу визначаються:
– тенденції, що склалися в готівковому обігу, структура обігу;
– джерела надходжень готівки в каси банків та напрями видач її з кас банків;
– швидкість повернення готівки в каси банків;
– динаміка індексу споживчих цін;
– зміни в тенденціях економічного розвитку в регіоні;
– рівень інкасації готівкової виручки у сфері споживчого ринку;
– зміни в напрямах використання грошових доходів населення та джерел їх формування.
Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями установи НБУ здійснюють з урахуванням:
а) кількості днів поточного місяця та інших особливостей;
б) можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообігу, фонду оплати праці, обсягу закупівлі продукції і продуктів її переробки (залежно від сезонності роботи окремих галузей промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу свят та ін.);
в) строків сплати населенням податків, зборів й інших платежів;
г) часу масових відпусток робітників і службовців.
Регіональні управління прогнози касових оборотів надсилають НБУ електронною поштою за 10 робочих днів до початку кварталу. Департамент готівково-грошового обігу НБУ складає квартальні прогнози касових оборотів в цілому по країні, Автономній Республіці Крим, областях і місту Києву із щомісячним розподілом.
Комерційні банки для визначення обсягів своїх касових оборотів, їх структури, співвідношення між касовими надходженнями та касовими видатками, потреби в готівці також здійснюють прогнозування готівкового обігу й можуть використовувати при цьому методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, що пропонуються для регіональних управлінь НБУ. Прогнозування комерційними банками готівкового обігу проводиться на підставі їх власних матеріалів з аналізу звітних касових оборотів та касових заявок клієнтів.
Установи комерційних банків до початку кварталу, що прогнозується, у встановлені ними строки одержують від підприємств (підприємців), що мають відкриті рахунки у цих установах банків, необхідні звітні та прогнозні матеріали (касові заявки) за встановленою формою.
Установи банків забезпечують своєчасне одержання від підприємств (підприємців) касових заявок, необхідних для складання прогнозів касових оборотів. Для цього в договорах на здійснення розрахунково-касового обслуговування вони передбачають обов’язкове надання клієнтам цих матеріалів, а при необхідності – штрафні санкції за їх неподання, що накладаються банками на клієнта.
Одержані від підприємств (підприємців) прогнозні і звітні матеріали, що необхідні для складання прогнозів касових оборотів, установами банків глибоко і всебічно вивчаються й аналізуються. Ця робота проводиться досвідченими економістами за дорученням керівника установи банку, а в великих установах банку – відділами (секторами) з готівкового обігу за участю економістів, що здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів.
При потребі установи банків вносять відповідні корективи й уточнення за результатами розгляду та аналізу в представлені підприємствами (підприємцями) прогнозні матеріали. Тільки перевірені й уточнені дані касових заявок підприємств включаються (приймаються) до розрахунків прогнозних касових оборотів.
Установи комерційних банків на основі даних касових заявок, власних матеріалів складають прогнози готівкового обороту за методикою НБУ (Інструкція № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ № 335 від 13.10.1997 р.).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)