Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов) скачати онлайн-> Розділ 2. Трансформації в контексті світового розвитку

Розділ 2. Трансформації в контексті світового розвитку


Для світової економіки кінця XX – початку XXI століть характерні прояви принципово нових явищ і тенденцій розвитку з кардинальними структурними, якісними та інституціональними змінами як локальних, так і глобальних масштабів. У дії сукупних факторів економічного оновлення, відтворення і зростання все більш вирішальну каталізуючу функцію виконують новітні наукові відкриття, що забезпечують радикальні технологічні і суспільні перетворення. Вони охоплюють тепер майже всі сфери людської діяльності. Прискорюються темпи оновлюючих процесів, включаючи відмирання старих, народження і розвиток нових держав та їх могутніх інтеграційних утворень з властивими їм якісно новими структурами, господарськими і ринковими системами, а також механізмами соціально-економічного регулювання і управління.
Докорінно змінюються виробничо-господарські і ринкові структури в їх органічному взаємозв’язку з організаційним і якісним зміцненням, формуванням все більш економічно надійних господарських систем, які могли б стійко утримуватися і розвиватися в умовах загострення ринкової конкуренції. Прискорюються темпи глобального і локального розвитку інформатики і ринкової інфраструктури, могутньої банківсько-кредитної системи з певною тенденцією до поступового Переростання її в загальносвітову. Створюються і відповідні Міжнародні структури, які так чи інакше охоплюють все більшу Кількість країн, впливаючи на їх економічні і політичні зміни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов)