Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов) скачати онлайн-> Дослідження групи “Андженда”

Дослідження групи “Андженда”


В книзі “Рыночный шок”, що підготовлена під егідою Австрійської Академії наук (м. Відень), вченими різних країн, які об’єдналися в групу “Андженда”, що увібрала в себе всесвітньо відомі наукові центри і вчених у сфері економічних, соціальних і правових досліджень США, Німеччини, Австрії, Індії, Угорщини, Польщі, Росії, Чехії, України, прямо заявлено, що (цитую з рос. видання – І. Л.) “преобразование ранее центрально планируемой экономики стран Центральной и Восточной Европы в свободные рыночные системы пошло по неправильному пути… Программы преобразований, с которыми сейчас экспериментируют, вызывают человеческие страдания, которые отнюдь не обязательны, не обеспечивая сколько-нибудь значительного прогресса в деле становления жизнеспособного национального хозяйства и обеспечения занятости населения”. Дослідники групи “Андженда” не тільки ретельно прослідкували і узагальнили ті складні. суперечливі і руйнівні процеси, які відбуваються в зазначених країнах, але й всебічно обговорили їх в творчих дискусіях серед широкого кола вчених. Вони вважають перетворення, які здійснюються в Центрально-Східному регіоні Європи з 1989 р., неефективними, такими, що мають серйозні недоліки і було б безпринципно не виразити стурбованості з приводу тієї небезпеки, яка неминуче випливає з нинішнього ходу подій. Дискусія з приводу двох можливих шляхів до ринкової економіки – шокової терапії або поступового просування, – як вважають автори, до середини 1993 р. закінчилася на користь шокової терапії. Проте, за оціночними критеріями кінцевих показників — росту чистих інвестицій у національному виробничому секторі і відповідного збільшення багатства – вона помітних успіхів не принесла, навіть в таких найбільш вдалих випадках, як в Чехії, Словакії, Угорщині, Польщі, де реформаторам вдалося запобігти бурхливих темпів інфляції і одержати значні суми іноземних кредитів. Щодо інших країн, то ринковий шок приніс їм катастрофічне руйнування виробничого потенціалу, небувалий економічний спад, міцне заморожування інвестиційної та інноваційної діяльності, з відповідним падінням рівня життя основної маси населення.
Автори зазначеної роботи, говорячи про приватизацію. справедливо підкреслюють, що в розвинених країнах “…не существует чистых форм частной или общественной собственности и управления. Опыт капиталистических стран свидетельствует о многообразии форм собственности и управления, чему еще не уделялось соответствующего внимания ни в теории, ни в практике экономических преобразований.” (Цитую з рос. видання – І. Л.). Вказується також і на те, що “представление о возможности создания рынка простым освобождением цен и производства из-под контроля государства и созданием частной собственности коренится в глубоком недопонимании функционирования рыночного капитализма. Рынок это не ”божественная машина”, не какая-то таинственная сила, управляемая невидимой рукой, а общественный институт, который на протяжении веков пестовался и развивался сознательным человеческим воздействием”. Запропонована групою “Андженда” і конструктивна система заходів щодо програми здійснення ефективних ринкових реформ, спираючись на досвід післявоєнної Західної Європи, а також Японії та “малих тигрів” (Гонконг, Сінгапур, Південна Корея і Тайвань). Хоча всі ці країни базували міць, що зростає, своєї економіки на ринкових силах, вони ніколи не відмовлялися від політичного втручання в неї, аж ніяк не вважаючи функціонування ринкових механізмів священними і недоторканими. Навпаки, “управляя рынком” і прагматичне набуваючи з цього позитивний досвід, їм вдалося створити соціально-економічні умови, що, як не дивно, стимулювали розширення виробничих можливостей і посилювали конкурентоздатність. Автори роблять досить важливий висновок про настійну необхідність управління ринковими силами в Центральній і Східній Європі в ході соціально-економічної реконструкції. Щоб примусити ринок давати прийнятні результати, він повинен бути створений людьми.
Філософія циклічності відтворення і ринку в уявленнях вчених з фундаментальними поглядами докорінно відрізняється від поглядів на ринкову економіку не професіоналів, чиновників, торгових, фондових і грошово-фінансових спекулянтів, які не знають і не вміють вести справжній великий бізнес через загальновідтворювальний кругообіг, випуск власних конкурентоздатних товарів і послуг, постійно насичуючи платоспроможний ринковий попит, зворотно впливаючи на його розширення і зміцнення. Звідси і проявляються різні погляди на трансформаційні процеси, каталізатори їх прискорення і кінцеві наслідки. Все залежить від внутрішніх і зовнішніх умов, впливу державних і ринкових регуляторів.
Вчені групи “Андженда”, наприклад, не безпідставно вважають, що в економіці з сильними диспропорціями, яка властива зараз країнам Центральної і Східної Європи, радикальна лібералізація цін буде мати для економічної реконструкції швидше руйнівні, ніж створювальні наслідки. Це стосується особливо двох ключових видів цін: курсу обміну валюти і процентних ставок. Різка лібералізація обмінного курсу призводить лише до різкої девальвації з підвищенням цін на імпортні товари, знижуючи рентабельність власних виробництв. Диспропорція між ринковим попитом і пропозицією відповідно посилюється.
В умовах високих ризиків, нестачі збережень, вивільнення процентних ставок призводить до їх різкого підвищення, стримуючи розширення інвестицій. Лібералізувати тут треба поступово, утримуючи рівень цін за допомогою державних регуляторів у межах, що стимулює пропозиції і не наносить непоправної шкоди попиту. Анархічна лібералізація лише дестабілізує виробництво і ринок, погіршуючи відповідно загальноекономічну ситуацію. Держава має широкі можливості активно впливати на платоспроможний попит і формування нагромаджень в здійснення необхідних інвестиційних проектів реконструкції і підвищення продуктивності праці як основи зростання заробітної плати і місткості ринку, при одночасному прирості товарних пропозицій.
Інакше кажучи, роль держави в здійсненні ефективних економічних реформ величезна. Як вірно відзначають автори “Ринкового шоку”, це визнавали ще Адам Сміт і англійські ліберальні економісти. За їх думкою, “невидима рука” завжди направляється законодавством. Нічим не обмежені ринкові сили призводять до економічного хаосу. Уряд і державні службовці мають чітко знати, що не лише ринкова конкуренція, а й функції держави вирішують проблеми макроекономічного регулювання. чого не враховують і навіть ігнорують реформаторські постулати і програми МВФ. Цей їх недолік і прагне виправити “Андженда”. Вона звертає також увагу на те, що безробіття не тільки соціальне зло, це ще й декваліфікація, що прямо протилежне цілям, які повинні бути досягнені в процесі перетворень. Одночасно в їх документі уточнюються і всебічно обґрунтовуються регулюючі функції держави в перехідний період і в сучасній розвиненій ринковій економіці, що, на мій погляд, дуже важливо знати нашим реформаторам, особливо анархістського напрямку, на якому Україна вже зазнала великих утрат.
Концептуальні основи вчених групи “Андженда” охоплюють конструктивну розробку широкого кола проблем формування не тільки сучасного дієздатного ринку, але й стимулювання відтворю-вальних процесів, ефективної приватизації і постприватизаційної політики, розвитку контрактної системи в формах власності і управління, функціонування кредитно-грошової та фінансово-бюджетної, а також промислової та регіональної політики. Все це розглянуто в міжнародному контексті національних і багатогранних рівнів дій країн з різними економічними потенціалами у вирішенні проблем, що висуваються на першочергове розв’язання з метою здійснення створювальної і ефективної ринкової реформації. Завершується документ розглядом ринку без шоку з розкриттям дійсних причин гіперінфляції, способів її подолання, правових аспектів управління власністю, врахування соціальних особливостей.
Висновки з цього дослідження базуються на справжньо науковому грунті. Тим вони і відрізняються від безпідставних гасел МВФ, що спрямовані не на створення більш ефективних, конкурентоздатних систем і їх структур, а на посилення загальноекономічних кризових явищ. Критичні оцінки шокових рецептів з боку групи вчених “Андженда” справедливі і до них не може не прислухатися світове співтовариство. В цьому документі закладена реальна основа альтернативи “ринкового шоку”, який оголошено його авторами безальтернативним.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічні трансформації наприкінці 20 сторіччя (Лукінов)