Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович) скачати онлайн-> 1.3.2. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Її роль в інфраструктурі детінізації економіки

1.3.2. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Її роль в інфраструктурі детінізації економіки


Проблема утворення сприятливого клімату у підприємницькому середовищі в плані економічної безпеки підприємництва набуває сьогодні особливого значення, стає вирішальним чинником, що визначає перспективи розвитку підприємництва і економічного розвитку країни в цілому.
Організаційна слабкість механізмів узгодження інтересів суспільства і підприємців, недосконалість правового регулювання економічних відносин, їх аморалізація, глобалізована тінізація провокують такі антигромадські прояви у сфері підприємництва, як організована злочинність, корупція, рекет, шахрайство, розкрадання, хабарництво, некомпетентність і необов’язковість партнерів з бізнесу, шахрайство відносно контрагентів, псевдобанкрутство, високий рівень підприємницьких ризиків, а нерозвиненість інституту їх страхування, відсутність кваліфікованого консультативного забезпечення ставлять під сумнів можливість успішного і ефективного розвитку підприємництва. Усі ці діяння є потужними джерелами тіньової економіки. Їх локалізація в межах інститутів економічної безпеки підприємництва відіграє ключову роль в інфраструктурі детінізації економіки.
На фоні зазначених обставин в Україні та країнах СНД починає формуватися певна організаційно-правова система безпеки підприємництва. Створюються різноманітні відомчі і міжвідомчі служби безпеки, які певною мірою напрацьовують окремі напрями своєї діяльності. Це, в основному, напрями фізичного і технічного захисту підприємницької діяльності. Щодо питань економічної безпеки підприємництва, то тут ще необхідна серйозна як теоретична, так і організаційно-практична робота з питань утворення певної організаційно-правової інфраструктури безпеки. Слід відзначити, що виявляти ризики та порушення, які посягають на економічну безпеку підприємництва в силу їх природи і процесуально-правової структури, в більшості випадків покликані не державні спецслужби, а служби економічної безпеки тих суб’єктів підприємництва, яким завдаються збитки. Така стратегія базується на тому, що ризики економічних зловживань на перший погляд, як правило, знаходяться у сфері дії цивільно-правових норм. Мотивом такої роботи є запобігання збитків від різного роду ризиків та посягань. В умовах, що склалися, тільки такий підхід дозволяє підприємцям, банкірам, страховикам забезпечити надійний захист як від прорахунків щодо неефективного вкладення і використання коштів, так і від різноманітних правопорушень, у тому числі і криміногенного характеру. Як бачимо з характеру цих діянь, до проблем детінізації природним шляхом залучається ціла “армія” служб економічної безпеки. Як ефективніше їх використати – залежить від того, чи зможе держава створити комплексну організаційно-правову інфраструктуру, в межах якої будуть вирішуватись питання детінізації економіки. Хоча попередження зазначених протиправних посягань на майно підприємств уже відіграє певну роль в оздоровленні оперативної обстановки, а відповідно і в питаннях детінізації економіки.
Питання безпеки підприємництва тісно пов’язане з підприємницькими, фінансовими, кредитними, страховими та іншими ризиками, що супроводжують фінансово-господарську діяльність. Підприємництво, його фінансово-кредитне обслуговування, страхування кредитних, підприємницьких та інших ризиків є невід’ємними, тісно пов’язаними елементами успішного функціонування економіки.
Оскільки підприємництво на сучасному рівні розвитку практично не може існувати без кредитів, тому на основі опрацювання систем і засобів управління кредитними, страховими та іншими ризиками, пов’язаними з ними, можна побудувати інфраструктуру економічної безпеки не тільки у сфері банківської діяльності, а й підприємництві в цілому, що безумовно впливає і на питання детінізації економіки. Саме кредитні і страхові ризики найчастіше займають центральне місце серед інших видів ризиків, що впливають на економічну безпеку підприємництва.
Тому, маючи на меті розробку ключових алгоритмів системи економічної безпеки у сфері підприємництва, доцільно розглянути основні інститути цієї системи, а саме:
– внутрібанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитних відносин;
– організаційно-правові форми, структуру та принципи страхової справи як фактора зниження ризиків у сфері підприємництва;
– інші види гарантій щодо зниження ризиків у сфері фінансово-господарської діяльності;
– захист інформації з обмеженим доступом, її правовий режим.
Слід підкреслити, що комплексна система економічної безпеки підприємництва передбачає більш широке коло систем і засобів управління підприємницькими ризиками, особливо коли йдеться про створення цілісної інфраструктури економічної безпеки у сфері підприємницької діяльності. Розгляд цієї проблеми через призму запропонованих ключових інститутів системи економічної безпеки дає змогу вийти на алгоритми створення економічних фінансових, інформаційно-аналітичних, організаційних та правових систем управління ризиками у сфері підприємництва, а відповідно і перманентного впливу на проблеми детінізації економіки.
Наприклад, проблеми, що виникають у кредитних відносинах на сучасному рівні господарювання, мають вирішальний характер. В умовах первинного накопичення капіталів кредит є інструментом, без якого підприємництво і особливо функціонування товарного виробництва неможливо взагалі. У зв’язку з цим доцільно відзначити, що, коли в країні кредитний обіг набуває стихійного характеру, кризи в економіці не уникнути. Це стосується економіки з будь-якою формою власності.
Згадаємо, що антикризова програма Президента США Ф. Рузвельта у роки великої депресії (30-ті роки) базувались на заходах упорядкування кредитно-фінансових відносин. Від ефективності і безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не тільки своєчасне одержання фінансових засобів функціонування окремими підприємницькими структурами, а й економічний розвиток країни. Зловживання й інші негативні тенденції, що виникають у фінансово-кредитній системі і економіці в цілому, вимагають зваженого підходу і скоординованої роботи підприємців, банків і страхових компаній. Саме загальний інтерес згаданих суб’єктів підприємницької діяльності є стимулом для забезпечення життєдіяльності один одного, а паралельно може позитивно впливати на питання детінізації економіки. Цей спільний інтерес і є центральною ланкою, яка визначає ключові позиції структури управління фінансовими ризиками у банківській діяльності, страхуванні, гарантійному забезпеченні зниження ризиків тіньових процесів у підприємництві в цілому.
Стрижневими є також проблеми щодо захисту інформації з обмеженим доступом. Вона стосується будь-якого напряму підприємницької діяльності як у сфері виробництва, так і у сфері послуг чи інших напрямах підприємництва.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович)