Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Надходження від підприємств поштового зв’язку

Надходження від підприємств поштового зв’язку


Підприємства поштового зв’язку, як і установи банків, здійснюють операції з приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв’язку створюється або надлишок готівкових грошей, який повинен бути зданий у банк, або виникає потреба в грошових підкріпленнях, що задовольняється із кас банків.
У банківському обліку касових оборотів відображаються повністю всі надходження грошей до банку від підприємств поштового зв’язку і вся видача їм грошових підкріплень. У прогнозних розрахунках касових оборотів передбачається лише сальдо цих операцій тільки в приході або тільки у видатках.
Для прогнозування касових оборотів регіональні управління НБУ одержують від підприємств поштового зв’язку звітні й прогнозі дані про обсяг реалізації послуг зв’язку населенню. За рештою операцій, що здійснюються через пошту, прогнозні розрахунки складаються на основі звітних даних банків про касові обороти. Так, надходження торговельної виручки передбачається в прогнозних розрахунках з операцій підприємств поштового зв’язку в сумах, що визначені у відповідному прогнозному розрахунку касових оборотів. Виплата пенсій і допомоги через пошту прогнозується відповідно до прогнозних розрахунків з пенсій і допомоги.
Сальдо інших операцій підприємств поштового зв’язку (за приходом або за видатками) приймається в прогнозних розрахунках, виходячи з фактичного його рівня за аналогічні до прогнозованого періоди минулих років.
Отже, в прогнозних розрахунках касових оборотів з операцій підприємств зв’язку регіональні управління НБУ забезпечують взаємозв’язок і взаємозалежність прогнозних розрахунків за відповідними статтями касових оборотів (надходження торговельної виручки, на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань тощо).
Прогнозні розрахунки за іншими статтями надходжень і видатків здійснюються на підставі глибокого всебічного аналізу динаміки фактичних надходжень і видатків за цими статтями в минулий період з урахуванням змін чинників, що можуть вплинути на їх обсяги в період, що прогнозується.
При складанні прогнозних розрахунків стаття “Інші надходження” включає сукупність сум, що враховуються у звітності про касові обороти банків за такими показниками:
– надходження податків і зборів;
– надходження на рахунки фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності;
– надходження на рахунки орендарів і фермерських господарств;
– повернення заробітної плати;
– надходження від продажу акцій та інших цінних паперів;
– інші надходження.
Стаття “Видача на інші цілі” при складанні прогнозних розрахунків включає суми, що обліковуються у звітності про касові обороти банків за показниками:
– видача на стипендії;
– видача на витрати за відрядженнями;
– видача з рахунків фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності;
– видача позик індивідуальним позичальникам і готівки на операції ломбардів;
– видача з рахунків орендарів і фермерських господарств;
– видача на викуп акцій та інших цінних паперів;
– видача на інші цілі.
Касові обороти за статтями “Інші надходження” і “Видача на інші цілі” на період, що прогнозується, визначаються на підставі аналізу відповідних фактичних даних за минулий час для того, щоби забезпечити максимальне залучення готівки до кас банків й також економне витрачання готівки підприємствами.
Статті “Підкріплення оборотної каси з резервних фондів” і “Перерахування з оборотної каси .до резервних фондів”, що характеризують емісійний результат, визначаються, як різниця (сальдо) між сумою прогнозних надходжень готівки в каси банків і прогнозних видач готівкових грошей із кас банків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)