Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович) скачати онлайн-> 5.3. Автоматизована інформаційна система (АІС) “Режимно-облікові бланки та їх користувачі” – сучасний елемент документального контролю в інфраструктурі детінізації економіки 5.3.1. Технічні, технологічні організаційно-правові складові АІС “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”

5.3. Автоматизована інформаційна система (АІС) “Режимно-облікові бланки та їх користувачі” – сучасний елемент документального контролю в інфраструктурі детінізації економіки 5.3.1. Технічні, технологічні організаційно-правові складові АІС “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”


Створення інфраструктури перманентної протидії нелегальному обороту капіталів, поряд з впровадженням комплексу різноманітних інформаційних систем управління ризиками, передбачає також удосконалення системи документообігу, яке полягає, перш за все, у створенні єдиної автоматизованої системи накопичення баз даних про виготовлення, облік, рух, використання, списання, пошук та ідентифікацію режимно-облікових бланків. Для створення АІС “Режимно-облікові бланки та їх користувачі” необхідно вирішити ряд технічних, технологічних та правових проблем.

Технічний аспект проблеми полягає у створенні єдиної міжрегіональної мережі передачі – прийому інформаційних даних між головною організацією – виробником бланків (Держзнаком України) та підлеглими структурами (дилерами Держзнаку України) за існуючими комутативними каналами, виділеними лініями, а у перспективі – за шифровими каналами.

Технічні вимоги до інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”.

1. Система повинна складатись з:

1.1. Центральної частини (накопичувача інформації), що складається із одного чи декількох файл-серверів, з місцем розташування у місті Київ;

1.2. П’ятдесяти віддалених робочих місць, розташованих по всій території України, що призначені для первинної обробки та періодичної передачі обробленої інформації у центральну частину (подобово), а також отримання справок із центральної частини за запитами з віддалених місць;

1.3. Системних технічних і програмних засобів передачі даних між віддаленими робочими місцями і центральною системою.

2. Вид інформації:

2.1. База даних, що містять текстову та цифрову інформацію, з можливостями оперативного пошуку;

2.2. Орієнтований обсяг інформації, що передається з віддалених робочих місць у центральну систему, – до 1000 записів, по 1 КБ за один сеанс зв’язку (близько 1 МБ).

3. Можливості системи:

3.1. Підключення (в ідеалі) необмеженої кількості віддалених абонентів, які мають можливість отримувати за запитом інформацію із системи. При цьому має бути забезпечена можливість підключення до системи віддалених користувачів на комерційній основі, що передбачає абонементну плату за одиницю часу чи одиницю інформації.

4. Ступінь надійності системи та охоронності інформації:

4.1. Система повинна забезпечити безперервне функціонування апаратної та програмної складових центральної частини;

4.2. Апаратна і програмна складові віддалених робочих місць мають відновлювати роботу протягом часу, достатнього для забезпечення періодичності сеансів зв’язку з віддаленими робочими місцями та центральною системою.

Технологічний аспект вирішення проблеми полягає в розробці системи алгоритмів вдосконалення інфраструктури документообігу країни через комплексне виготовлення, облік, отримання, використання, списання, пошук та ідентифікацію “бланків суворого обліку”, або, як ми їх поєднали вище родовою назвою, – “режимно-облікові бланки”.

Природа та стан розробки технологічного аспекту проблем, що розглядаються, детермінують визначення внутрішньо-сегментних проблем вдосконалення інфраструктури документообігу. А таких проблем, як ми зазначили вище, дуже багато. Це і необхідність подальшої уніфікації документів, і вдосконалення системи документообігу до рівня нових, ринкових умов, це також і вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних із захистом режимно-облікових бланків. Причому, як показала загальна класифікація документів за наведеними вище ознаками, а також аналіз стану теоретичної і законодавчої розробки цих питань у теорії і практиці бухгалтерського обліку, поняття бланки “суворого обліку”, “суворої звітності” частіше вживаються як синоніми, а поняття “бланки ідентифікаційних документів” ні в літературі, ні у законодавстві не зустрічається взагалі. Для створення ефективної і водночас негроміздкої інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи таких бланків необхідно зробити їх класифікацію, оскільки вже сама назва цієї системи свідчить про те, що зміст проблем, вирішення яких пов’язується з використанням цієї категорії бланків, в умовах ринкової економіки змінюється. Докорінно змінюються концепція і технологічні вимоги до такої категорії бланків. Якщо той чи інший бланк віднесено до режимної категорії, то прозорий режим контролю повинен починатися з фіксації їх виготовлення, отримання користувачем, обліку подальшого руху, тобто збереження, використання, списання, а у випадках правлення тексту – пошуку і встановлення відповідальної особи, якій належав цей бланк; при заміні документа – ідентифікації бланку, на якому оформлено операцію (через систему обліку виготовлення бланків).

Завдяки використанню системи обліку, руху, пошуку, ідентифікації режимно-облікових бланків, виготовлених на захищених видах паперу, з єдиною системою номерів, практично усувається можливість їх заміни, дострокового знищення та використання при неврахованих господарських операціях.

Після проведення фінансового звіту елементарною перевіркою журналу обороту таких бланків засновник, акціонер, керівник організації чи інший перевіряючий отримує ясну картину: які кількість та характер господарських операцій, проведених суб’єктом підприємницької діяльності за звітний період. У результаті держава без:

– збільшення числа працівників контролюючих органів:

– витрат на їх підготовку та перепідготовку;

– витрат на виготовлення захищених бланків;

– витрат на створення інформаційно-аналітичної та пошуково-ідентифікаційної системи режимно-облікових бланків та їх користувачів може більш ефективно контролювати рух речей, прав, дій та протидіяти здійсненню господарських операцій поза межами легальної підприємницької діяльності.

Крім того, наявність такої системи й усунення за її допомогою можливостей щодо заміни та підробки захищених режимно-облікових бланків мають великий профілактичний потенціал, бо хто стане скоювати зловживання, яке можу бути виявлено при першій перевірці?

Але чому не спрацьовує зараз механізм журнального реєстраційного обліку бланків “суворого обліку”, адже, як показала зроблена нами вище класифікація документів за ознакою “режим обліку бланків”, до бланків суворого обліку та суворої звітності віднесено основний масив стандартизованих бланків, що обслуговують фінансово-товарний оборот? Проблема полягає в тому, що весь перерахований масив документів, окрім довіреностей, так і продовжує виготовлятися на комп’ютерній розмножувальній техніці: хоч він і занесений у відповідний журнал, але це нікому не заважає замінити документ новим з такими реквізитами і показниками, що були включені у балансову та звітну документацію.

Таким чином, зараз ми маємо дві категорії документів, що виготовляються: перша – на “бланках суворого обліку” – це виготовлені на захищеному папері і враховані за номерами видавника – Держзнаку України (довіреності), які вже зараз навіть без пропонованої системи обліку, руху, пошуку і т. ін. підмінити ризиковано. До другої категорії бланків (“дуже суворого” обліку) належать ті, які можна розмножити в офісних умовах скільки завгодно і заміняти при необхідності стільки раз, скільки того потребує ситуація щодо виведення операції в тіньовий сектор економіки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки (монографія) (Попович)