Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка природокористування (Черевко) скачати онлайн-> 8.4. ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЗАЦІТ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

8.4. ЕКОНОМІЧНІ СТИМУЛИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЗАЦІТ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ


Відсутність необхідних економічних стимулів, що могли б спонукати підприємства по переробці сільськогосподарської сировини до екологічного вдосконалення виробництва, призводить до того, що природоохоронна робота в галузі здійснюється стихійно, в основному під тиском директивних вказівок, що є не найкращим засобом досягнення природоохоронних цілей. Навіть підприємства з однаковою технічною оснащеністю по-різному реалізують можливості екологічного вдосконалення виробництва. Так, показник водовідведення в розрахунку на 1 т перероблюваного цукрового буряка на Тернопільському (4,4 мт), Вінницькому і Хмельницькому (4,2 мт) виробничих об’єднаннях більш ніж вдвічі вищий за аналогічний показник Полтавського виробничого об’єднання. Пояснюється це просто: використовуючи водні ресурси як безплатний дар природи (плата за водоспоживання, введена 1982 p., є символічною), маючи власні водозабори, за відсутності чіткої системи контролю за водоспоживанням підприємства не прагнуть вдаватися до прогресивних природоохоронних заходів.
Реально ситуація складається так, що екологічне вдосконалення виробництва вимагає збільшення витрат на переробку сільськогосподарської сировини, а отже, неминуче призведе до зниження прибутку і рівня фондовіддачі. Тому переозброєння галузі на основі прогресивної екологічно чистої технології в умовах розширення економічних методів господарювання може бути здійснено лише в тому випадку, коли процес екологічного вдосконалення виробництва буде пов’язаний з відповідною системою економічного стимулювання безвідходної переробки сільськогосподарської сировини. Для цього доцільно використати такі економічні важелі, як ціноутворення на природно-сировинні ресурси, ввести в практику господарської діяльності економічні нормативи тривалого користування, що встановлюють взаємозв’язок між збитками від забруднення, завданими навколишньому середовищу, госпрозрахунковим доходом підприємств і фондами матеріального стимулювання.
Стосовно вдосконалення ціноутворення вже не викликає сумніву доцільність врахування економічних оцінок природного фактора в господарській діяльності. Врахування цін екологічного фактора пов’язане насамперед з правильним відображенням суспільне необхідних витрат як на використання певних видів природно-сировинних ресурсів, так і на попередження забруднення навколишнього середовища.
Підприємства з переробки сільськогосподарської сировини економічної оцінки природних ресурсів до недавнього часу майже не застосовували. Введення 1982 p. плати за воду не можна вважати радикальним методом стимулювання раціонального природокористування через те, що ціна на воду не відповідає суспільне необхідним затратам і ніяк не пов’язана з госпрозрахунковими відносинами підприємств. Однак цей метод дав позитивний результат хоча б тому, що він легалізував витрати на водопостачання промисловості. Подальше вдосконалення економічного стимулювання природоохоронної діяльності на цій підставі пов’язане зі зміною самого механізму стягнення плати на підприємстві, уточненням ставок платежів як за нормативне водоспоживання, так і понаднормативне.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Що таке відходи виробництва?
2. Що таке відходи споживання?
3. Як можна визначити вартість відходів?
4. Що відноситься до відходів агропромислового виробницгва?
5. Чим обумовлюється доцільність промислової утилізації відходів агропромислового виробництва?
6. Як впливає переробка сільськогосподарської сировини на навколишнє середовище?
7. Що можна вважати критерієм екологічної оптимальності технологічної схеми переробки сільськогосподарської сировини?
8. На чому грунтується оцінка рівня безвідходності виробництва?
9. Як розрахувати ступінь замкнутості виробництва?
10. Як обчислити коефіцієнт екологічності виробництва?
11. Як обчислити коефіцієнт відходомісткості виробництва?
12. Які існують економічні стимули підвищення рівня екологізації переробки сільськогосподарської сировини?
13. В чому полягає складність встановлення ціни на відходи?
14. Який зв’язок між оцінкою відходів і вартістю продукції?
15. Як пов’язуються проблеми утилізації відходів з проблемою охорони навколишнього середовища?
16. Як екологічні фактори впливають на формування технологічної структури сільськогосподарської сировини з розвитком процесів агропромислової інтеграції?
17. В чому полягає значення запровадження безвідходної переробки сільськогосподарської сировини?
18. Як розподіляються ресурси за ступенем інтенсивності взаємозв’язків харчової промисловості з навколишнім середовищем (негативного впливу?)
19. Чим характеризуються стічні води підприємств, що переробляють рослинну і тваринницьку продукцію?
20. Чим зумовлюється необхідність економічної оцінки природного фактора при вирішенні проблеми екологізації виробництва?
21. Що може бути критерієм екологізації виробництва?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка природокористування (Черевко)