Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків

Порядок підкріплення операційних кас комерційних банків


Видача готівки підприємствам для розрахунків за заробітною платою, оплатою праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств і на інші цілі має (повинна) забезпечуватися установами комерційних банків у першу чергу за рахунок власних поточних надходжень готівкових грошей у касі банку.
З цією метою установи банків складають спеціальний розрахунок надходжень і видатків грошей за окремими днями на майбутні один-три дні і вживають оперативних заходів щодо забезпечення платежів за рахунок власних надходжень. При складанні цього розрахунку установи банків враховують майбутні надходження за всіма джерелами приходу й особливості у надходженнях і видачах грошей з урахуванням наявності коштів на рахунках підприємств.
У випадку перевищення приходу над видатком установа банку має можливість здати певну суму готівки до оборотної каси регіонального управління НБУ з зарахуванням її на кореспондентський рахунок банку або продати її іншій установі банку.
Якщо ж видатки із каси банку перевищують очікувані касові ресурси, то установи банків звертаються регіонального управління НБУ з проханням підкріплення операційної каси. Заявки на підкріплення операційної каси установи комерційних банків надсилають у встановлені строки і години відділам грошового обігу й емісійно-касових операцій регіональних управлінь НБУ, а копії – дирекціям (управлінням) банку. Суми отриманих підкріплень списуються з кореспондентських рахунків банків.
Регіональні управління НБУ щоденно контролюють суму випуску грошей в обіг у відношенні до прогнозованої емісійної позиції та достатності залишків готівки в оборотній касі і сховищах.
Більш детально систему регулювання касових ресурсів буде розглянуто у темі “Система емісійно-касового регулювання в Україні”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)