Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> Глава 2. Наука цивільного права 2.1. Поняття науки цивільного права

Глава 2. Наука цивільного права 2.1. Поняття науки цивільного права


Наука цивільного права — це сукупність понять, поглядів, ідей, які пояснюють виникнення цивільного права як галузі права і законодавства, їх роль в суспільстві, визначають шляхи їх вдосконалення.
Наука цивільного права вивчає систему норм цивільного права, окремі його інститути, практику їх застосування, історію та закономірності розвитку цивільного законодавства.
Конкретним результатом наукових досліджень є наукові статті, монографії, доповіді на наукових конференціях, кандидатські та докторські дисертації. В наукових роботах теоретично осмислюються окремі положення цивільного законодавства, узагальнюється та аналізується судова практика, розробляються проекти нормативних актів, обґрунтовуються пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.
В цьому розділі автор невипадково звертається до історичного екскурсу та наводить певну бібліографію, оскільки відповідно до навчальних планів у всіх вищих навчальних закладах студенти повинні виконати курсову роботу з цивільного права, а в окремих з них — дипломну. Наведена література зорієнтує майбутнього фахівця на основні праці вітчизняних вчених.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)