Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 2.3. Радянська навчальна література з цивільного права

2.3. Радянська навчальна література з цивільного права


Утворення СРСР зумовило поділ цивільного права за соціально-економічними ознаками. У ранніх роботах радянського періоду просто і дохідливо викладалися основні інститути ЦК.
Перші ж академічні підручники з цивільного права (в двох томах) почали з’являтися в 30-х роках. Це “Курс советского хозяйственного права” за редакцією Л.Я. Гінцбурга і Є.Б. Пашу-каніса (1939) та “Советское гражданское право” за редакцією А.Я. Вишинського (1939), “Гражданское право” за редакцією Я.Ф. Миколенко.
Найбільшої популярності за радянських часів набули двотомні підручники, підготовлені авторськими колективами за редакцією М.М. Агаркова та Д.М. Генкіна (1944—1945), Д.М. Генкіна та С.М. Братуся (1950—1951), І.Б. Новицького та П.Є. Орловського (1959), В.А. Рясенцева (1955-1956, 1975-1976, 1986-1987), О.А. Красавчикова (1968-1969, 1972-1973, 1985), П.Е. Орловського та С.М. Корнєєва (1969—1970), В. 17. Грибанова та С.М. Корнєєва (1979—1980), курс лекцій з цивільного права О.С Іоффе (1958, 1961, 1965), а також виданий харківськими цивілістами курс “Советское гражданское право” за редакцією В.П. Маслова та О.А. Пушкіна (1977—1978, 1983).
Залишилося незакінченим видання “Курс советского гражданского права” в 15-ти томах, підготовка якого почалася в кінці 40-х років колективом авторів. З 1951 р. були опубліковані окремі томи курсу: “Предмет и система гражданского права” (С.М. Братусь), “Источники гражданского права” (І.Б. Новиць-кий), “Субъекты гражданского права” (CM. Братусь), “Сделки” та “Исковая давность” (I.Б. Новицький), “Право собственности” (Д.М. Гєнкін), “Общее учение об обязательствах” (І.Б. Новицький, Л.А. Лунц), “Отдельные виды обязательств” (К.А. Флейшиць, Г.М. Полянська), “Жилищное право” (СІ. Аскназій, І.Л. Брауде, А.І. Пергамент), “Кредитно-расчетные отношения” (К.А. Флейшиць), “Страхование” (К.О. Граве, Л.А. Лунц), “Обязательтва из причинения вреда и неосновательного обогащения” (К.А. Флейшиць), “Авторское право”, “Изобретательское право” (Б.С. Антімонов, К.А. Флейшиць), “Наследственное право” (Б.С. Антімонов, К.О. Граве).
Серед найновіших підручників і посібників Російської Федерації необхідно назвати неодноразово перевиданий підручник “Гражданское право” в трьох частинах за редакцією Ю.К. Толстого і А.П. Сергеева (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004), підручники за редакцією В.А. Белова (2001, 2002, 2004), T.I. Іларіонової, Б.М. Гонгало і В.А. Плетнева (1998), А.Г. Кал-піна і А. І. Масляєва (1997, 1999, 2001, 2003), Є.А. Суханова (1993, 1999, 2004), В.А. Тархова (2000), 3.1. Цибулєнко (1998, 2000, 2002, 2004), багатотомна праця білоруських учених “Курс гражданского права” (2001), а також “Договорное право” М.І. Брагінського та В. В. Вітрянського (1998, 2000, 2002, 2004).


Загрузка...

Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)