Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 3.2. Суб’єкти цивільних правовідносин

3.2. Суб’єкти цивільних правовідносин


Правовідносини існують між особами. В цивільних правовідносинах беруть участь як мінімум два суб’єкти. Суб’єктом права називається носій прав і обов’язків. Суб’єктом цивільного правовідношення є будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами цивільного права. Учасники цивільних правовідносин поділяються на такі категорії:
а) фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства);
б) юридичні особи (підприємства, установи, організації);
в) держава Україна;
г) Автономна Республіка Крим;
д) територіальні громади;
є) іноземні держави;
ж) інші суб’єкти публічного права (ст. 2 ЦК).
Можливість особи стати учасником цивільного правовідношення називається правосуб’єктністю. Складовими правосуб’єктності є правоздатність та дієздатність. Якщо під правоздатністю розуміють здатність особи набувати цивільні права та обов’язки, то під дієздатністю — здатність особи своїми діями набувати для себе права та обов’язки. Деякі вчені включають в склад правосуб’єктності, крім правоздатності і дієздатності, ще й такі елементи:
– деліктоздатність (здатність відповідати за заподіяну шкоду);
– трансдієздатність (можливість делегувати частину своїх повноважень представнику або виступити представником іншого суб’єкта);
– тестаментоздатність (можливість скласти заповіт).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)