Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 3.4. Зміст цивільного правовідношення

3.4. Зміст цивільного правовідношення


Зміст правовідношення становлять права та обов’язки його учасників. Право, яке входить в зміст цивільного правовідношення — це суб’єктивне цивільне право, тобто право, що належить конкретній особі. В цілому під суб’єктивним правом розуміють встановлену законом міру дозволеної поведінки правомочної особи.
Суб’єктивний цивільний обов’язок — це встановлена законом міра належної поведінки зобов’язаної особи. В цивільному праві один із учасників правовідношення для задоволення своїх потреб має правомочність на вчинення певних дій. А інший несе відповідно до цих правомочностей обов’язки. Останні за своїм характером повністю відповідають змісту суб’єктивного права. Так, праву позикодавця вимагати повернення боргу відповідає обов’язок боржника повернути борг. Здійснення суб’єктивного права власника полягає в його правомочностях щодо володіння, користування та розпорядження майном, а цьому праву відповідають обов’язки інших осіб не створювати перешкод власнику у здійсненні цього права.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)