7.4. Гроші


Офіційна грошова одиниця в Україні — гривня, яка є законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території держави.
Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків в Україні допускається у випадках і в порядку, передбачених законом.
Гроші як об’єкт цивільних прав мають ряд характерних рис.
1. За своєю природою гроші належать до родових та подільних речей, але вони можуть бути й індивідуалізовані, наприклад, коли виступають як речові докази.
2. На відміну від звичайних речей, властивості грошей визначаються не кількістю грошових знаків, а кількістю грошових одиниць, які в них виражені.
3. Вони можуть виступати як самостійний об’єкт цивільно-правових відносин (договір дарування, договір позики, кредитний договір), а можуть бути еквівалентним об’єктом цивільно-правових відносин (договори купівлі-продажу, перевезення, підряду).
4. Гроші не можуть бути витребувані від добросовісного набувача (ст. 389 ЦК).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)