Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 11.4. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності

11.4. Зупинення, переривання та поновлення перебігу позовної давності


Сторона, право якої порушено, може звернутися в юрисдикційний орган протягом визначеного законом чи договором часу за захистом порушеного права. Але обставини можуть скластися так, що позивач у зв’язку з умовами, які від нього не залежали, не зміг вчасно звернутися до суду. Законодавець враховує такі об’єктивні обставини і допускає в законі зупинення перебігу строків позовної давності.
Перелік обставин, які є підставою для зупинення перебігу позовної давності, наведений у ст. 263 ЦК:
1) надзвичайна або невідворотна за певних умов подія (не переборна сила).
Під надзвичайністю розуміють відсутність закономірностей у розвитку події. Невідворотність означає, що саме за цих умов настання події неможливо було відвернути (тобто за звичайних умов її можна було б відвернути).
Непереборною силою є саме подія, тобто такий юридичний факт, настання якого не залежить від волі людей.
Прикладами непереборної сили можуть бути руйнівні природні явища — повінь, шторм, буревій, землетрус та інші явища, які об’єктивно зробили неможливим подання позову;
2) зупинення дії закону чи нормативного акта, який регулює відповідні відносини;
3) встановлене законодавством відстрочення виконання зобов’язання (мораторій);
4) перебування позивача чи відповідача у складі Збройних Сил України або інших військових формуваннях, що переведені на військовий стан.
В ст. 392 КТМ передбачено, що позовна давність зупиняється на час складання диспаші (розрахунку і розподілу збитків при загальній аварії).
На час існування обставин, які перешкоджають зверненню з позовом, перебіг позовної давності зупиняється.
Переривання перебігу позовної давності означає, що час, який пройшов з дня виникнення обставин, які є підставою для переривання перебігу позовної давності, до уваги не береться.
Після переривання позовної давності її перебіг починається спочатку. Перебіг позовної давності переривають дві обставини:
а) вчинення боржником дій, що свідчать про визнання боргу (наприклад, часткове виконання зобов’язання, письмове прохання про відстрочку сплати, передача речі в заставу);
б) звернення кредитора з позовом до боржника.
Під поновленням перебігу позовної давності необхідно розуміти дії суду, який, встановивши, що право позивача порушено, але строк позовної давності ним пропущений з поважних причин, поновлює цей строк.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)