Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко) скачати онлайн-> 1.6. Планові документи

1.6. Планові документи


Важливим засобом ефективного управління в системі державної податкової служби України є планування роботи. План – це документ, яким встановлюється конкретний перелік заходів, термінів їх виконання, відповідальних осіб за організацію виконання.
Основою для планування роботи є чинне законодавство, рішення вищих органів з питань податкової політики, реалізація функціональних завдань, покладених на ОДПС у цілому та на їх структурні підрозділи.
Плани можуть бути перспективними (на кілька років), річними, квартальними, місячними, а також щодо підготовки та проведення конкретних тематичних заходів (контролю роботи, проведенню семінарів, нарад, конференцій і т.п.).
Обов’язковому плануванню підлягає робота колегій ОДПС, їх структурних підрозділів, спеціалістів. При цьому всі види планів повинні становити єдину систему планування діяльності ОДПС, бути взаємопов’язаними, що дозволить комплексно реалізувати поставлені перед податковими органами завдання.
Схема побудови плану залежить від змісту заходів та організації їх виконання. У практиці здебільшого використовується таблична форма.
Реквізити планів: гриф затвердження; назва виду документа (План) із зазначенням виду плану чи заходу, періоду планування; текст; підпис.
При табличній побудові тексту в таблиці прийнято виділяти такі основні графи: “найменування заходів”; “термін виконання”; “відповідальні виконавці” (в індивідуальних планах не вказується); “позначка про виконання”.
Плани підписуються посадовими особами, відповідальними за їх складання та організацію виконання – секретарями колегій ОДПС, керівниками структурних підрозділів, спеціалістами (індивідуальні плани).
Затверджуються плани після їх погодження (при необхідності) керівниками ОДПС або структурних підрозділів залежно від виду плану та запланованого заходу. Так, план роботи колегії обов’язково повинен затверджувати керівник ОДПС, плани роботи структурних підрозділів – керівник ОДПС або його заступники згідно з розподілом повноважень, індивідуальні плани роботи спеціалістів затверджують керівники структурних підрозділів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко)