Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Власний капітал банку, його склад, структура, джерела формування, механізм поновлення, функції

Власний капітал банку, його склад, структура, джерела формування, механізм поновлення, функції


Власний капітал банку займає незначну частку у загальному обсязі капіталу банку (до 10%), що обумовлено специфікою діяльності комерційного банку як установи, що здійснює мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів на фінансовому ринку та надає їх у позику. Проте власний капітал має важливе значення для ефективного здійснення банківської діяльності. Він виконує три важливі функції:
1) захисна – страхування вкладів і депозитів, що гарантує певний захист інтересів кредиторів комерційного банку у випадку його ліквідації або банкрутства;
2) оперативна – особливо важлива у період початку функціонування банку, що надає можливість за рахунок власного капіталу профінансувати придбання основних засобів, оренду приміщення та початок фінансової діяльності;
3) регулююча – при встановленні економічних нормативів регулювання комерційних банків важливе місце відводиться нормативам капіталу банку.
Власний капітал банку при обчисленні економічних нормативів поділяють на капітал першого та другого рівня (основний та додатковий):
До основного капіталу відносять:
– зареєстрований статутний капітал банку;
– емісійні різниці;
– результати минулих років (нерозподілений прибуток);
– результати минулого року, що очікують затвердження (розподілу).
До додаткового капіталу належать:
– загальні резерви банку;
– резервний фонд;
– результати переоцінки основних засобів;
– результат поточного року (нерозподілений прибуток).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)