Головна Головна -> Підручники -> Підручник Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко) скачати онлайн-> 2.4. Контроль за виконанням документів

2.4. Контроль за виконанням документів


Контроль як одна із функцій управління включає в себе:
– контроль за виконанням документів за змістом порушених у них питань;
– контроль за термінами виконання документів;
– контроль за відповідністю форми документів вимогам державних стандартів.
Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного і якісного їх виконання, підвищення відповідальності посадових осіб за стан виконавської дисципліни.
Контролю підлягають документи, в яких встановлені завдання.
Нормативними документами ОДПС передбачено обов’язковий контроль за виконанням таких документів:
– закони України;
– постанови Верховної Ради України;
– доручення Комітетів Верховної Ради України;
– укази Президента України;
– розпорядження Президента України;
– доручення Президента України;
– доручення Адміністрації Президента України;
– постанови Кабінету Міністрів України;
– розпорядження Кабінету Міністрів України;
– доручення Кабінету Міністрів України;
– звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад народних депутатів;
– рішення і доручення органів ДПС вищого рівня;
– звернення органів ДПС України;
– звернення міністерств, відомств, установ, підприємств, організацій;
– звернення громадян;
– власні рішення (накази, розпорядження, рішення колегії та ін.);
– вихідні документи, на які очікуються відповіді.
В органах ДПС України встановлено дворівневий контроль за виконанням документів.
До першого рівня контролю належать такі документи:
– закони України;
– постанови Верховної Ради України;
– укази Президента України;
– розпорядження Президента України;
– доручення Президента України;
– постанови Кабінету Міністрів України;
– запити та звернення народних депутатів України.
Контроль за виконанням зазначених документів здійснюється як за суттю поставлених завдань, так і за термінами їх виконання. При цьому, як правило, здійснюються попередні перевірки і регулювання ходу виконання.
До другого рівня контролю належать документи, за якими здійснюється контроль лише термінів виконання.
Контроль за виконанням документів здійснює керівник установи, організації, який повинен встановлювати порядок проведення безпосереднього контролю за виконанням документів, визначати рівень контролю та вживати необхідних заходів до керівників структурних підрозділів у разі неякісного та несвоєчасного виконання ними документів.
Безпосередньо контроль за виконанням документів здійснюється контрольним підрозділом (відділом, сектором, групою) або окремою особою служби діловодства установи, організації.
Контроль за виконання документів включає такі види роботи:
– постановку документів на контроль;
– формування картотеки контрольних документів;
– перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;
– перевірку ходу виконання документів (для документів першого рівня контролю);
– облік і узагальнення наслідків контролю за виконанням документів;
– інформування про хід та підсумки виконання документів;
– зняття документів з контролю;
– формування картотеки виконаних документів.
Початок контролю – з моменту реєстрації документів. На документах, які ставляться на контроль, проставляється штамп “Контроль” або позначка “К”. Одночасно діловодною службою оформляють два примірники контрольних карток, один із яких передається разом з документом виконавцеві; другий примірник передається до контрольної служби та поміщається у контрольну картотеку.
При оформленні контрольної картотеки в “ручному режимі” незалежно від обсягу карток, слід дотримуватися єдиних принципів. Картотека складається, як правило, з 33 секторів, 31 з яких відповідає максимальній кількості днів у місяці, один – для карток до прострочених документів і ще один – для карток до документів, терміни виконання яких визначені на наступні місяці (періоди).
Усередині секторів контрольні картки можуть розміщуватися за індексами структурних підрозділів, прізвищами виконавців тощо. При великому обсязі контрольних документів і значній кількості структурних підрозділів контрольна картотека може будуватися за підрозділами, групами постійних кореспондентів чи за іншими ознаками.
В органах державної податкової служби України документи ставляться на автоматизований контроль. Контрольна служба здійснює автоматизоване формування картотеки контрольних документів.
Порядок здійснення контролю за документами, які належать до першого рівня контролю, визначає керівник органу державної податкової служби в процесі розгляду вхідної кореспонденції та підписанні внутрішніх і вихідних документів. При цьому на контрольну службу (або посадову особу) покладаються обов’язки по підготовки плану (порядку) контролю взятого на контроль документа. Відповідно до цього плану здійснюються попередні перевірки і регулювання ходу виконання документів, які належать до першого рівня контролю.
Після вирішення всіх питань, порушених у документі, виконавець оформляє на документі відмітку про його виконання. Одночасно наслідки розгляду документа переносяться до журналу обліку вхідної кореспонденції і контрольної картки, де засвідчуються підписом, як правило, керівника структурного підрозділу. Картка передається до контрольної служби у день виконання документа.
Дані про наслідки виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюються і доповідаються керівництву, розглядаються на засіданнях колегіальних органів, виробничих нарадах. Обговорення наслідків аналізу виконавської дисципліни є важливим критерієм для морального та матеріального стимулювання працівників управлінського апарату.
Терміни виконання документів
Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення терміну виконання. Терміни виконання можуть вказуватися як в самому документі, так і встановлюватися актами законодавства.
Документи без зазначення терміну виконання повинні бути виконані не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” – протягом 7 робочих днів з дати підписання документа.
Депутатські запити розглядаються у 15-денний термін з дня їх одержання або в інший термін, встановлений Верховною Радою України.
Звернення народних депутатів України та депутатів місцевих Рад народних депутатів повинні бути розглянуті протягом не більше як 10 днів з дня одержання.
Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня розглядаються у зазначений у них термін або протягом 30 днів від дати підписання документа.
Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від їх одержання, а ті, що не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше ніж через 15 днів від дати їх отримання. В окремих випадках з об’єктивних причин термін розгляду звернень громадян може бути продовжений, але загальний термін вирішення питань, порушених у зверненнях, не повинен перевищувати 45 днів.
Скарги платників податків повинні розглядатися у місячний термін.
Телеграми, у яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, виконуються протягом не більше 2 днів, решта – до 10 днів.
Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадовою особою, яка її заміщає. Термін розгляду документа може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше як за 3 робочих дні до закінчення встановленого терміну.
Документ вважається виконаним і знімається з контролю лише тоді, коли всі поставлені в ньому питання вирішені або розглянуті і кореспондентові дано вичерпні відповіді.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Організація діловодства в органах ДПС (Коваленко)