Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів

Характеристика залучених і запозичених банківських ресурсів


Залучені та запозичені банківські ресурси складають переважну частину банківських ресурсів (85-90%). Тому їм притаманний широкий спектр форм і видів залучення, що характеризується їх класифікацією.
Залучені ресурси банків існують у двох основних юридично-правових формах: у формі депозитів та формі короткострокових боргових цінних паперів.
Характеристика залучених банківських ресурсів.
1. Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності – поточні рахунки суб’єктів, кошти за довірчими операціями, кошти в розрахунках, розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності, цільові кошти до запитання, кошти для розрахунків платіжними картками.
2. Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності – короткострокові й довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності, кошти отримані за операціями ДЕПО.
3. Кошти до запитання фізичних осіб – поточні рахунки, кошти за довірчими операціями фізичних осіб, кошти в розрахунках, кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками.
4. Строкові кошти фізичних осіб – короткострокові та довгострокові депозити фізичних осіб.
5. Кошти бюджету й позабюджетних фондів України – кошти бюджетів України до розподілу, кошти Державного бюджету України, бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів, кошти позабюджетних фондів.
6. Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку, сума транзитних рахунків за операціями з клієнтами банку.
7. Цінні папери власного боргу (крім субординованого боргу) – прості векселі, емітовані банком, ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком.
Запозичені банківські ресурси також характеризуються двома юридично-правовими формами реалізації: кредити, отримані від інших банків (в тому числі НБУ), та цінні папери субординованого боргу.
Характеристика запозичених банківських ресурсів.
1. Кошти НБУ – коррахунок НБУ в комерційному банку, короткострокові кредити, отримані від НБУ-(овердрафт за коррахунком, за операціями РЕПО, через аукціони, ломбардні кредити, стабілізаційний кредит, інші кредити), довгострокові кредити, отримані від НБУ (через аукціон, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, стабілізаційний кредит, інші довгострокові кредити).
2. Кошти інших банків – кошти до запитання інших банків (кореспондентські рахунки), строкові депозити інших банків (депозити овернайт, гарантійні депозити, короткострокові та довгострокові депозити), кредити, отримані від інших банків (овердрафт за коррахунками, кредити овернайт, за операціями РЕПО, інші короткострокові та довгострокові кредити, отримані від інших банків, фінансовий лізинг від інших банків).
3. Кредиторська заборгованість за операціями з банками – кредиторська заборгованість за операціями з готівкою, інша кредиторська заборгованість за операціями з банками.
4. Цінні папери субординованого боргу – боргові цінні папери, випущені банком, що відносяться до категорії інвестиційних (більше одного року) – банківські облігації, як правило, безстрокові або конверсійні.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)