Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 17.3. Сторони в зобов’язанні

17.3. Сторони в зобов’язанні


Сторонами в зобов’язанні є кредитор і боржник.
Кредитор — це особа, яка має право вимагати або виконання певної дії, або утримання від вчинення певних дій. Ця особа довіряє своєму контрагенту, кредитує його, тому і називається кредитором.
Боржник — протилежна сторона в зобов’язанні. Він повинен вчинити певні дії або утримуватися від них. Ця особа має борг перед кредитором, тому її іменують боржником. Кредитора зазвичай називають активною стороною в зобов’язанні, а боржника — пасивною.
Як правило, кожна із сторін зобов’язальних правовідносин представлена однією особою. Але законодавець допускає участь в зобов’язанні на стороні кредитора чи боржника однієї або одночасно кількох осіб. Такі зобов’язання називаються зобов’язаннями із множинністю осіб.
Розрізняють активну, пасивну і змішану множинність осіб. Активною множинністю буде зобов’язання з кількома кредиторами, пасивною — з кількома боржниками, змішана множинність означає, що в зобов’язанні беруть участь кілька осіб як на стороні боржника, так і на стороні кредитора.
Законодавець дозволяє заміну осіб в зобов’язанні.
Так, кредитор може бути замінений іншою особою внаслідок:
– передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги або цесія);
– правонаступництва;
– виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем;
– виконання обов’язку боржника третьою особою.
Заміна кредитора неможлива, якщо це встановлено законом чи договором.
Так, наприклад, не може бути замінений кредитор в аліментних зобов’язаннях, в зобов’язаннях із відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю особи.
Заміна боржника у зобов’язанні (переведення боргу) допускається лише за згодою кредитора. Борг переходить до нового боржника в повному обсязі, але якщо порука чи застава виконання зобов’язання забезпечували, то вони при цьому припиняються, за винятком випадку, коли поручитель чи заставодавець дали згоду забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)