Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 19.4. Зміна та розірвання договору

19.4. Зміна та розірвання договору


Укладені договори мають виконуватися на тих умовах, які були погоджені сторонами, і не повинні змінюватися. Водночас у разі істотної зміни обставин, якими керувалися сторони при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилася настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. З вимогою про зміну чи розірвання договору заінтересована сторона може звернутися до суду у випадку одержання від контрагента відмови від пропозиції змінити чи розірвати договір.
За рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони договір може бути змінено, якщо:
– на момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення за всієї турботливості та обачності, які від неї вимагалися; виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала, укладаючи договір;
– із суті договору або звичаїв ділового обігу не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язаннями до моменту зміни чи розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.
Від розірвання договору необхідно відрізняти односторонню повну або часткову відмову від договору, яка можлива лише у випадках, передбачених законом.
Одностороння відмова від договору можлива у таких договорах, як доручення, позика, договір банківського рахунка, а також інших подібних, де право однієї сторони на односторонню відмову від договору пов’язано з юридичною природою договору.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)