Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 25.3. Припинення договору найму. Доля поліпшень

25.3. Припинення договору найму. Доля поліпшень


Договір найму припиняється по закінченні строку договору. В цьому випадку наймач зобов’язаний повернути майно в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням амортизації (нормального зносу). Якщо договір був укладений на невизначений строк, то кожна із сторін має право розірвати його в будь-який час, попередивши контрагента письмово за місяць, а у разі найму нерухомого майна — за три місяці.
Договір майнового найма припиняють і обставини, які є загальними практично для всіх видів договірних зобов’язань (смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи без правонаступництва тощо).
Договір майнового найму може бути розірваний і достроково за вимогою сторін.
Наймодавець має право достроково розірвати договір, якщо наймач:
– протягом трьох місяців не вносить плату за користування річчю;
– користується річчю не за призначенням або не відповідно до договору;
– без дозволу наймодавця передав річ в піднайм;
– не приступив до виконання капітального ремонту, якщо це було передбачено договором.
Наймач має право на дострокове розірвання договору, якщо:
– якість переданої речі не відповідає умовам договору та призначенню речі;
– наймодавець не виконує обов’язку щодо капітального ремонту речі.
За час користування майном наймач може зробити певні поліпшення майна, яким він користується (наприклад, обкласти цеглою гараж, провести світло, обкласти кахлем кухню тощо). Якщо доля поліпшень в договорі не визначена, то це питання розв’язується залежно від того, зроблені поліпшення з дозволу наймодавця чи без його дозволу та чи можна їх відокремити без шкоди для речі.
Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право їх вилучити. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які відокремити без шкоди для речі не можна, він позбавлений права на відшкодування витрат.
Якщо наймодавець дав згоду на поліпшення, то наймач має право на відшкодування їх вартості або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування майном.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)