Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 28.2. Обов’язки сторін

28.2. Обов’язки сторін


Обов’язки підрядника мають інформаційно-попереджувальний характер (ст. 847 ЦК), а саме підрядник зобов’язаний своєчасно попередити замовника про:
1) недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника (скажімо, матеріал, який залишився у замовника від прадіда, що служив у царській армії, є недоброякісним або з наданого замовницею відрізу драпу купальник шити не можна, оскільки такий матеріал непридатний для замовленої речі);
2) те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи (наприклад, огрядна замовниця наполягає, щоб у весільної сукні була “осина талія”, а майстер як фахівець повинен пояснити, що з такою “талією” наречена не зможе не лише їсти, а й дихати);
3) наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи (цей обов’язок підрядник виконує вже процесі роботи). На приклад, при будівництві гаражу на колишньому засипаному болоті підрядник (за наявності підстав) повинен попередити, що робота є безглуздою, оскільки через місяць гараж “просяде”).
Основні обов’язки підрядника:
– організувати роботу і керувати нею, залишаючись відповідальним перед замовником за виконання всієї роботи, якщо до її виконання залучаються субпідрядники;
– виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором (робота повинна бути виконана якісно, тобто відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, в точній відповідності до вказівок замовника чи вимог, які зазвичай ставляться до такої роботи);
– виконати роботу у визначений договором чи законом строк (підрядник може відповідати за порушення тільки строку здачі роботи, а й строку початку робіт чи проміжних строків виконання роботи);
– вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, і ощадливо його витрачати (по закінченні роботи підрядник зобов’язаний повернути залишки матеріалу замовника. Тому якщо замовником надається матеріал підряднику, то в договорі зазначається найменування матеріалу, його кількість, вартість тощо);
– у встановленому порядку здати замовнику предмет договору (підрядник зобов’язаний не лише своєчасно виконати роботу, а й своєчасно її здати замовнику в порядку, передбаченому договором чи законом, наприклад, шляхом складання приймально-передаточного акта тощо). За несвоєчасну передачу роботи підрядник відповідає перед замовником як за невиконання роботи;
– передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду (виконання цього обов’язку зумовлено тією обставиною, що інколи без необхідної інформації неможливо належно використати результат роботи);
– надати замовникові звіт за витратами і повернути залишок матеріалу замовнику (якщо за договором був укладений приблизний кошторис, замовником був надано матеріал, підрядник повинен надати обгрунтований звіт щодо витрат та повернути залишки матеріалу замовнику).
Обов’язки замовника:
– якщо робота виконується з матеріалу замовника — своєчасно надати матеріал підряднику;
– прийняти виконану відповідно до договору роботу (тобто оглянути з метою виявлення недоліків, а за їх наявності — без зволікань заявити про них підряднику. Прийняття роботи, як правило, має бути негайним, як тільки підрядник сповістив про її виконання);
– сплатити обумовлену винагороду (якщо робота виконувалася із матеріалу підрядника, то, відповідно, сплатити і вартість матеріалу. В тих випадках, коли за договором виконуються значні за обсягом роботи або підрядні відносини є довготривалими, робота, яка виконується, може оплачуватися по частинах або замовник може внести аванс);
– залежно від виду договору на замовника можуть бути покладені й інші обов’язки, наприклад, підготувати приміщення для ремонту, надати місце для інструменту та осіб, які будуть виконувати роботу тощо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)