Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 30.4. Підстави звільнення страховика від виплати страхової суми чи відшкодування

30.4. Підстави звільнення страховика від виплати страхової суми чи відшкодування


За наявності достатніх підстав страховик може відмовити у виплаті страхової суми чи відшкодування. Такими підставами є:
1) умисні дії страхувальника (або особи, на користь якої укладено договір страхування), спрямовані на настання страхового випадку.
Водночас якщо дії страхувальника були пов’язані з виконанням ним громадського чи службового обов’язку, вчинялися в стані необхідної оборони або захисту життя, здоров’я, майна, честі, гідності та ділової репутації, це не може бути підставою для відмови у виплаті;
2) вчинення страхувальником чи вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
3) надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування;
4) несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку;
5) створення перешкод для проведення страхового розсліду
вання для визначення обставин, характеру та розміру збитків;
6) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від винної особи.
Залежно від виду страхування підставами для відмови у виплаті страхової суми можуть бути й інші обставини. Так, за обов’язковим особистим страхуванням такими підставами можуть бути: відмова пасажира виконати законні вимоги начальника потягу чи водія автобусу; порушення правил тренування спортсменом вищої кваліфікації; недотримання правил особистої гігієни лікарем тощо.
Рішення страховика про відмову у виплаті страхової суми страхувальник може оскаржити в судовому порядку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)