Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні

Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні


Управління ресурсами комерційних банків на мікрорівні уособлює діяльність пов’язану з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв’язку з їх розміщенням. Основним завданням управління ресурсами банку повинно стати найбільш ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої пасивної та активної політики.
Проблема управління ресурсами, залученими комерційними банками, має дві взаємодоповнюючі сторони: кількісну та якісну.
Кількісна сторона полягає у всезростаючому розвитку пасивних операцій банків із метою залучення якомога найбільшої кількості ресурсів. Для цього використовуються усі можливі заходи, що стимулюють залучення вкладів і забезпечують їх збереження. Основними напрямами даної діяльності є:
– розвиток нових видів вкладів, які б відповідали зростаючим потребам клієнтів;
– стимулювання залучення ресурсів через збільшення та диференціацію процентної ставки;
– удосконалення порядку та методів виплати відсотків;
– розвиток спектра додаткових послуг вкладникам;
– використання різних видів ЦП для залучення ресурсів;
– підвищення якості обслуговування клієнтів.
Якісна сторона управління залученими банківськими ресурсами тісно пов’язана з розробкою напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв’язку пасивних операцій з активами.
Кожен із даних методів взаємодоповнює один одного, тому банки у своїй практиці застосовують їх не окремо, а спільно.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)