Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 33.2. Загальна характеристика договору комісії

33.2. Загальна характеристика договору комісії


За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК).
Це двосторонній і завжди оплатний договір.
Сторонами за договором комісії є комісіонер і комітент, якими можуть бути дієздатні фізичні особи та юридичні особи.
Предметом договору комісії є діяльність комісіонера, тобто посередницькі послуги комісіонера, спрямовані на вчинення правочинів, а не сам правочин як результат діяльності комісіонера.
Договір комісії незалежно від суми укладається в простій письмовій формі.
Договір комісії має багато спільного з договором доручення. Як і за договором доручення, за договором комісії виконавець діє в інтересах і за рахунок довірителя.
Відмінність між цими договорами полягає насамперед в тому, що договір доручення є договором про представництво, тобто повірений діє від імені довірителя, а комісіонер хоча і діє в інтересах комітента, але виступає вже від власного імені.
Основним обов’язком комісіонера є виконання взятого на себе доручення відповідно до вказівок комітента і на умовах, найвигідніших для комітента. В договорі, як правило, встановлюється порядок визначення ціни, за якою комісіонер повинен продати товар комітента. Ціна може бути встановлена як мінімальна, так і максимальна.
Якщо комісіонер укладе договір на умовах більш вигідних, ніж ті, що були зазначені в договорі з комітентом, то вся вигода надходить до комісіонера, якщо інше не передбачено договором. У випадку коли комісіонер продасть майно за більш низькою ціною, ніж це було передбачено, без погодження з комітентом, він повинен відшкодувати різницю, якщо не доведе, що таким чином він запобіг настанню більших збитків.
Після вчинення правочину комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.
Обов’язки комітента:
– забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов’язку перед третьою особою;
– прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії;
– оглянути майно, придбане для нього комісіонером, негайно повідомити комісіонера про виявлені у ньому недоліки;
– виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії. Оскільки договір комісії вважається оплатним договором, то навіть якщо в договорі розмір винагороди не визначено, вона виплачується виходячи із звичайної ціни на такого роду послуги.
Що характерно, на відміну від договору доручення, смерть комітента не припиняє виконання договору комісіонером.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)