Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Кредитні та інші вклади ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання

Кредитні та інші вклади ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання


Під кредитними та іншими вкладеннями ресурсів комерційних банків розуміють напрями розміщення мобілізованих ресурсів із метою ефективного їх використання та забезпечення потреб клієнтів банків у додаткових ресурсах.
Планування ресурсів банків і планування кредитних та інших вкладів – це два взаємодоповнюючі, проте й відносно самостійні процеси. Планування кредитних та інших вкладів і планування ресурсів базується на визначенні потреби клієнтів у залучених коштах.
Завершальним етапом планування є збалансування обсягів ресурсів і вкладів на конкретну дату або відповідний період.
Планування кредитних вкладів здійснюється за залишковим методом, тобто комерційний банк розраховує залишки заборгованості за позиками клієнтів та необхідних для створення даних залишків ресурсів на відповідну дату або період. Таке планування включає такі основні етапи:
1) збір від клієнтів кредитних заявок, де вказується обсяг запланованого користування кредитом, його термін і час використання : згідно з фінансовими планами клієнтів. Дані заявки заповнюються на початку відповідного періоду (місяць, квартал, рік).
2) обробка (згрупування) даних кредитних заявок за термінами кредитів, часом використання та величиною;
3) складання прогнозу кредитних вкладів банку з відповідною розбивкою періоду прогнозування на конкретні дати (до конкретного дня);
4) збалансування та коректування прогнозу кредитних вкладів із прогнозом залучення та наявності кредитних ресурсів.
Прогнозування вкладів у інвестиційну діяльність, цінні папери та інші активи здійснюється за методом обороту”. Як правило, дані активи формуються за рахунок залишку величини кредитних ресурсів у разі їх перевищення над кредитними вкладаннями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)