Головна Головна -> Підручники -> Підручник Українське цивільне право (Заіка Ю.О.) скачати онлайн-> 36.2. Система деліктів

36.2. Система деліктів


З позицій чинного законодавства критеріями, які дозволяють сформувати систему деліктних зобовязань, є підстави їх виникнення або іншими словами склади деліктів.
Система деліктних зобов’язань побудована на поєднанні загального (генерального) делікту із спеціальним. Склад загального делікту законодавець наводить в ст. 1166 ЦК, де передбачено, як загальне правило, що заподіяна шкода відшкодовується особою, яка її заподіяла.
Спеціальні делікти характеризуються такими особливостями:
– способом заподіяння шкоди;
– особою заподіювача шкоди;
– особою потерпілого;
– особою, яка відповідає за шкоду;
– об’єктом, якому заподіюється шкода;
– обставинами заподіяння шкоди;
– особливими умовами відповідальності тощо.
Види спеціальних деліктів:
1) шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки (ДПН):
а) шкода, заподіяна наземним ДПН;
б) шкода, заподіяна морським судном;
в) шкода, заподіяна повітряним судном;
г) ядерна шкода;
2) шкода, заподіяна представниками і працівниками юридичної особи:
а) шкода, заподіяна працівником при виконанні ним трудових обов’язків;
б) шкода, заподіяна посадовою особою органів державної влади або органом місцевого самоврядування;
в) шкода, заподіяна незаконними діями представників правоохоронних органів;
3) шкода, заподіяна особами з пороками волі:
а) малолітніми;
б) неповнолітніми;
в) недієздатними;
д) особами, які не розуміли значення своїх дій;
4) шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого:
а) під час виконання особою договірних зобов’язань;
б) під час виконання трудових обов’язків;
г) фізичній особі-підприємцю;
д) малолітній особі;
є) неповнолітній особі;
ж) особі, яка не працювала;
з) особі, яка потерпіла від злочину;
5) шкода, заподіяна правомірними діями:
а) необхідною обороною;
6) в стані крайньої необхідності;
б) шкода, заподіяна навколишньому середовищу:
а) атмосфері, воді, землі;
б) флорі, фауні;
7) моральна шкода:
а) шкода, заподіяння якої пов’язано із діяльністю державних органів та посадових осіб;
б) шкода, заподіяна засобами масової інформації;
в) шкода, заподіяна приватними особами;
8) шкода, заподіяна недоліками робіт, послуг речей;
9) шкода, що відшкодовується особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність;
10) шкода, яка відшкодовується у зв’язку з припиненням права власності;
11) шкода, що відшкодовується фізичній особі, яка потерпіла від злочину, якщо заподіювач шкоди не встановлений або отримати належне з нього неможливо;
12) створення загрози життю, здоров’ю чи майну особи;
13) інші спеціальні випадки відшкодування шкоди.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Українське цивільне право (Заіка Ю.О.)