Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів

ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинівУ справах про ухилення від сплати податків до першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До завдань, які вирі-шуються шляхом проведення даної слідчої дії, належить виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношен-ня до здійснення вказаної категорії злочинів. Шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків встановлюють-ся різноманітні неофіційні документи, чорнові записи, які стосу-ються здійснення фінансово-господарської діяльності, розрахунків та сплати податків до бюджету.
Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про не-значний обсяг використання можливостей обшуку в процесі попе-реднього слідства у справах відносно податкових злочинів (прибли-зно 30–40% від загальної кількості вивчених кримінальних справ).
Потрібно зазначити, що виявлені при обшуку документи, ма-теріали “подвійної бухгалтерії” в окремих випадках дозволяють ви-значити зміст, характер і обсяги здійснених операцій. Це також сприяє розширенню доказової бази у справах даної категорії.
Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилення від сплати податків від реалізації більш ніж 120 тонн цукру посадови-ми особами МП “Созидатель” у процесі обшуку були вилучені чор-нові записи – звіти про виконану роботу. У зазначених записах було відмічено, хто безпосередньо реалізовував товар, його кількість, ці-ну, а також місце реалізації та виконавців, які підтвердили факти, зазначені у знайдених записах.
Проведення обшуку у справах про ухилення від оподаткуван-ня є дієвим засобом виявлення предметів, речей, цінностей, придбаних злочинним шляхом, забезпечення задоволення заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)