Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів

ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ.1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів


У справах про ухилення від сплати податків до першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До завдань, які вирі-шуються шляхом проведення даної слідчої дії, належить виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношен-ня до здійснення вказаної категорії злочинів. Шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків встановлюють-ся різноманітні неофіційні документи, чорнові записи, які стосу-ються здійснення фінансово-господарської діяльності, розрахунків та сплати податків до бюджету.
Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про не-значний обсяг використання можливостей обшуку в процесі попе-реднього слідства у справах відносно податкових злочинів (прибли-зно 30–40% від загальної кількості вивчених кримінальних справ).
Потрібно зазначити, що виявлені при обшуку документи, ма-теріали “подвійної бухгалтерії” в окремих випадках дозволяють ви-значити зміст, характер і обсяги здійснених операцій. Це також сприяє розширенню доказової бази у справах даної категорії.
Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилення від сплати податків від реалізації більш ніж 120 тонн цукру посадови-ми особами МП “Созидатель” у процесі обшуку були вилучені чор-нові записи – звіти про виконану роботу. У зазначених записах було відмічено, хто безпосередньо реалізовував товар, його кількість, ці-ну, а також місце реалізації та виконавців, які підтвердили факти, зазначені у знайдених записах.
Проведення обшуку у справах про ухилення від оподаткуван-ня є дієвим засобом виявлення предметів, речей, цінностей, придбаних злочинним шляхом, забезпечення задоволення заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)