Головна Головна -> Підручники -> Підручник Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов) скачати онлайн-> 2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків


Кримінально-процесуальним законодавством (ст. 177 КПК України) визначено підстави, за яких можливе проведення вказаної слідчої дії. Ними є обгрунтовані дані про те, що в якому-небудь приміщенні або іншому місці або у якої-небудь особи знаходяться знаряддя злочину, предмети, цінності, придбані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають відношення до справи.
Слідчий повинен проводити обшук і в тому випадку, коли має достатні дані про певне місце переховування підозрюваної особи або злочинця.
Обшук проводиться за постановою слідчого із санкції проку-рора. У невідкладених випадках – без санкції прокурора, але з на-ступним повідомленням прокурора протягом доби про зроблений обшук і його результати.
Такими випадками можуть бути затримання злочинця “на га-рячому”, тобто на місці злочину, з речовими доказами або при одержанні оперативної інформації про те, що підозрювані особи вживають заходів для переховування або знищення предметів і документів, які доводять їх злочинну діяльність.
Відповідно до ст. 180 КПК обшук повинен проводитись вдень, коли забезпечені кращі можливості для виявлення необхідних предметів і документів, але при зазначених вище невідкладних об-ставинах обшук можна проводити у будь-який час доби.
Під час проведення обшуку повинні бути присутніми двоє по-нятих, особа, яка займає дане приміщення, чи представник органі-зації (ст. 181 КПК України). Крім членів СОГ, які займаються вияв-ленням, вилученням, документуванням та упаковуванням предметів і документів, при проведенні обшуку може бути присутнім проку-рор або начальник слідчого підрозділу податкової міліції.
Проведення обшуку необхідне в тому разі, коли слідчий має інформацію про ведення “подвійного обліку”, наявність “чорнової бухгалтерії”, підроблених печаток, штампів, бланків, що викорис-товуються для приховування злочинної діяльності.
У більшості випадків такого роду інформація може отримува-тися з оперативних джерел, шляхом вивчення та аналізу докумен-тів, показань свідків (наприклад, осіб, які здійснюють реалізацію товару в малих торгових формах, на базарах тощо.).
Результативність проведення обшуку забезпечується наявніс-тю комплексу інформації про осіб, в яких планується проведення обшуку, а також про місця його проведення. Потрібно зазначити, що на етапі порушення кримінальної справи за даною категорією злочинів оперативні підрозділи податкової міліції, як правило, ма-ють таку інформацію.

Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням обшуку
Обшук є досить складною слідчою дією хоча на перший по-гляд складається протилежне враження.
Результативність проведення обшуку залежить від виконання слідчим підготовчих та організаційних заходів.
Підготовка до обшуку включає наступні елементи:
1) прийняття рішення про проведення обшуку;
2) його процесуальне оформлення;
3) отримання й аналіз необхідної інформації, яка стосується:
а) особи підозрюваного;
б) місця обшуку;
в) предметів, які орієнтовано потрібно знати;
4) розробку тактичного плану проведення обшуку:
а) визначення часу обшуку;
б) відбір учасників обшуку та розподіл обов’язків між ними;
в) підготовка оперативно-технічних засобів;
г) визначення охорони місця обшуку;
д) підготовка транспортних засобів;
е) визначення способів зв’язку;
ж) заходи попередження опору;
з) вирішення питання про використання службово-розшукової собаки;
і) відбір заходів, які виключають можливість зв’язку підо-зрюваної особи з іншими до завершення слідчих дій.
Прийняття рішення про проведення обшуку проводиться на основі вивчення та аналізу матеріалів кримінальної справи. Зазна-чені вище елементи підготовки до проведення обшуку не є допомо-гою кожному конкретному випадку. Важливим є елемент своєчасності, оскільки від цього залежить повнота доказів, які необхідно зібрати.
При розслідуванні ухилень від сплати податків обшук не є не-сподіваним для осіб, діяльність яких перевіряється. Кримінальні справи порушуються після проведення документальних перевірок, і посадові особи суб’єкта підприємницької діяльності, як правило, готові до проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції (Кочетов)