Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Тиркало) скачати онлайн-> Нормативи капіталу

Нормативи капіталу


КІ = ОК + ДК – В ,
де ОК – основний капітал;
ДК – додатковий капітал;
В – відвернення.
Загальний капітал банку розраховується за формулою:
К = КІ – (03 – КІ) ,
де КІ – невідкоригований капітал;
03 – основні засоби.
Норматив капіталу встановлюється для діючих і новостворюваних банків, зареєстрованих НБУ до 1 січня 1997 р., у сумі еквівалентній 1 млн. євро з поступовим нарощуванням до 5 млн. євро до 1 січня 2005 р.
У разі порушення комерційними банками нормативного розміру капіталу НБУ розглядає питання щодо відкликання таких пунктів ліцензії на виконання банківських операцій, як:
– ведення валютних рахунків клієнтів;
– здійснення неторговельних операцій банків;
– встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками;
– робота через кореспондентські рахунки Головного управління НБУ або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку;
– здійснення операцій за міжнародними торговельними розрахунками;
– операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
– відкриття філій на території України та представництв банку за межами України.
Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України залежно від розміру капітал банків поділяється на три категорії.
До першої категорії належать банки, які:
– порушують, починаючи з 1 квітня 1998 року, норматив Ні;
– порушили протягом кварталу хоча б один із нормативів Нз або Н4 (за середньозваженою);
– не дотримуються порядку і строків формування загального та спеціального резерву на відшкодування можливих втрат відповідно до положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків”.
До другої категорії належать банки, які:
– не належать до першої категорії;
– мають від’ємну різницю між сумою доходів і витрат у поточному кварталі.
До третьої категорії належать усі банки, що не входять до попередніх.
Категорія капіталу банку визначається щоквартально. Комерційним банкам, відповідно до встановленої їм категорії капіталу, НБУ рекомендує такі обмеження:
1) банкам, капітал яких віднесено до категорії 1, не рекомендується у будь-якій формі проводити виплату дивідендів крім виплати дивідендів власними акціями, та викуповувати власні акції (частки учасників у статутному фонді);
2) банкам, капітал яких віднесено до категорії 2, НБУ рекомендує обмежити виплату дивідендів, крім виплати дивідендів власними акціями сумою, що не перевищує 50% нормативного капіталу;
3) банки, капітал яких віднесено до категорії 3, виплату дивідендів можуть проводити без обмежень.
Банкам, капітал яких належить до категорії 2 та 3, рекомендується проводити викуп власних акцій (часток учасників у статутному капіталі) тільки в межах зазначеного ліміту і тільки при умові, що такий викуп не призведе до порушення банком нормативу капіталу (Ні), нормативу платоспроможності (Нз)’і достатності капіталу (Ні).
Мінімальний розмір статутного капіталу (Нг) Мінімальний розмір статутного капіталу контролюється НБУ при реєстрації комерційного банку. Залежно від походження засновників до статутного капіталу комерційного банку встановлюються певні вимоги.
Норматив платоспроможності банку (Ну) Норматив платоспроможності банку – це співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризику, що характерний для різноманітних видів банківської діяльності.
При визначенні платоспроможності банку його активи підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризику. Активи комерційного банку поділяються на п’ять груп за ступенем ризику вкладів та можливості втрати частини вартості.
Нормативне значення Нз не може бути нижчим 8%.
Норматив достатності капіталу (Н^)
Норматив достатності капіталу банку – це співвідношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви. Відношення капіталу до загальних активів зменшених на створені відповідні резерви, визначає достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності, незалежно від ступеня різноманітних видів ризику.
Нормативне значення нормативу Ні має бути не меншим ніж 4%. Нормативи капіталу – це найважливіші нормативи, оскільки вони характеризують фінансову стійкість банку, його здатність виконувати більшість економічних нормативів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Тиркало)